தமிழ்

Manamirangum Dheivam Yesu - மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு

மனமிரங்கும் தெய்வம் இயேசு
சுகம் தந்து நடத்திச் செல்வார்
யேகோவா ரஃப்பா..இன்றும் வாழ்கின்றார்
சுகம் தரும் தெய்வம் இயேசு
சுகம் இன்று தருகிறார்

1. பேதுரு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் -மாமி
கரத்தைபிடித்துதூக்கினார்
காய்ச்சல் உடனே அன்று நீங்கிற்று
கர்த்தர் தொண்டுசெய்து மகிழ்ந்தாள்

2. குஷ்டரோகியை கண்டார்-இயேசு
கரங்கள் நீட்டித் தொட்டார்
சித்தமுண்டு சுத்தமாகு -என்று
சொல்லி சுகத்தைத் தந்தார்

3. நிமிர முடியாத கூனி -அன்று
இயேசு அவளைக் கண்டார்
கைகள் அவள்மேலே வைத்தார்-உடன்
நிமிர்ந்து துதிக்கச் செய்தார்

4. பிறவிக்குருடன் பர்திமேயு அன்று
இயேசுவே இரங்கும் என்றான்
பார்வையடைந்து மகிழ்ந்தான்-உடன்
இயேசு பின்னே நடந்தான்

Manamirangum Dheivam Yesu Lyrics in English

manamirangum theyvam Yesu
sukam thanthu nadaththich selvaar
yaekovaa raqppaa..intum vaalkintar
sukam tharum theyvam Yesu
sukam intu tharukiraar

1. paethuru veettukkul nulainthaar -maami
karaththaipitiththuthookkinaar
kaaychchal udanae antu neengittu
karththar thonnduseythu makilnthaal

2. kushdarokiyai kanndaar-Yesu
karangal neettith thottar
siththamunndu suththamaaku -entu
solli sukaththaith thanthaar

3. nimira mutiyaatha kooni -antu
Yesu avalaik kanndaar
kaikal avalmaelae vaiththaar-udan
nimirnthu thuthikkach seythaar

4. piravikkurudan parthimaeyu antu
Yesuvae irangum entan
paarvaiyatainthu makilnthaan-udan
Yesu pinnae nadanthaan

PowerPoint Presentation Slides for the song Manamirangum Dheivam Yesu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites