தமிழ்

Manathurugum Deivame Yesaiya - மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா

மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா
மனதாரத் துதிப்பேன் ஸ்தோத்தரிப்பேன்

நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை
உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை
அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும்

மெய்யாக எங்களது
பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு
துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர் ஐயா

எங்களுக்கு சமாதானம்
உண்டு பண்ணும் தண்டனையோ
உம்மேலே விழுந்ததையா ஐயா

சாபமான முள்முடியே
தலைமேலே சுமந்து கொண்டு
சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தீர் ஐயா

எங்களது மீறுதலால்
காயப்பட்டீர் நொறுக்கப்பட்டீர்
தழும்புகளால் சுகாமானோம் உந்தன்

தேடிவந்த மனிதர்களின்
தேவைகளை அறிந்தவராய்
தினம் தினம் அற்புதம் செய்தீர் ஐயா

Manathurugum Deivame Yesaiya Lyrics in English

manathurukum theyvamae iyaesayyaa

manathaarath thuthippaen sthoththarippaen

neer nallavar sarva vallavar

um irakkaththirku mutivae illai

um anpirku alavae illai

avai kaalaithorum puthithaayirukkum

meyyaaka engalathu

paadukalai aettukkonndu

thukkangalai sumanthu konnteer aiyaa

engalukku samaathaanam

unndu pannnum thanndanaiyo

ummaelae vilunthathaiyaa aiyaa

saapamaana mulmutiyae

thalaimaelae sumanthu konndu

siluvaiyilae vetti sirantheer aiyaa

engalathu meeruthalaal

kaayappattir norukkappattir

thalumpukalaal sukaamaanom unthan

thaetivantha manitharkalin

thaevaikalai arinthavaraay

thinam thinam arputham seytheer aiyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Manathurugum Deivame Yesaiya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites