தமிழ்

Manthayil Sera Aadugale - மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே
எங்கிலும் கோடி கோடி உண்டே
சிந்தையில் ஆன்ம பாரம் கொண்டே
தேடுவோம் வாரீர் திருச்சபையே
மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

அழைக்கிறார் இயேசு
அவரிடம் பேசு
நடத்திடுவார்

1. காடுகளில் பல நாடுகளில் என்
ஜனம் சிதறுண்டு சாகுவதா
பாடுபட்டேன் அதற்காகவுமே
தேடுவோர் யார் என் ஆடுகளை

2. சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு
எனை அங்கு கொண்டு செல்ல இங்கு ஆட்கள் உண்டு
அழைப்புப் பெற்றோர் யாரும் புறப்படுவீர்
இது ஆண்டவர் கட்டளை கீழ்ப்படிவீர்

3. எனக்காய்ப் பேசிட நாவு வேண்டும்
என்னைப்போல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும்
என்னில் அன்புகூர ஆட்கள் வேண்டும்
இதை உன்னிடம் கேட்கிறேன் தர வேண்டும்

Manthayil Sera Aadugale Lyrics in English

manthaiyil seraa aadukalae

engilum koti koti unntae

sinthaiyil aanma paaram konntae

thaeduvom vaareer thiruchchapaiyae

manthaiyil seraa aadukalae

alaikkiraar Yesu

avaridam paesu

nadaththiduvaar

1. kaadukalil pala naadukalil en

janam sitharunndu saakuvathaa

paadupattaen atharkaakavumae

thaeduvor yaar en aadukalai

2. sollappattiraatha idangal unndu

enai angu konndu sella ingu aatkal unndu

alaippup pettaோr yaarum purappaduveer

ithu aanndavar kattalai geelppativeer

3. enakkaayp paesida naavu vaenndum

ennaippol alainthida kaalkal vaenndum

ennil anpukoora aatkal vaenndum

ithai unnidam kaetkiraen thara vaenndum

PowerPoint Presentation Slides for the song Manthayil Sera Aadugale

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites