தமிழ்

Mattridum Um Sayalay - மாற்றிடும் உம் சாயலாய் என்னை

மாற்றிடும் உம் சாயலாய் – என்னை
மாற்றிடும் உம் சாயலாய்
உருமாற்றிடும் என்னை உருமாற்றிடும்
உம் சாயலாக உருமாற்றிடும்

அசுத்தமான உலகில் உம் சாயலாக
பரிசுத்தமாக உருமாற்றிடும்
கோணலும் மாறுபாடுமான உலகத்தில்
உம் சாயலாக உருமாற்றிடும்

எனது சுபாவங்கள் எனது நினைவுகள்
உம் சாயலாக உருமாற்றிடும்
இயேசுவைப் போல இயேசுவைப் போல
என் சாயல் மாற உருமாற்றிடும்

Mattridum Um Sayalay Lyrics in English

maattidum um saayalaay – ennai
maattidum um saayalaay
urumaattidum ennai urumaattidum
um saayalaaka urumaattidum

asuththamaana ulakil um saayalaaka
parisuththamaaka urumaattidum
konalum maarupaadumaana ulakaththil
um saayalaaka urumaattidum

enathu supaavangal enathu ninaivukal
um saayalaaka urumaattidum
Yesuvaip pola Yesuvaip pola
en saayal maara urumaattidum

PowerPoint Presentation Slides for the song Mattridum Um Sayalay

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites