தமிழ்

Mudiyathu Mudiyathu Ummai Pirindhu - முடியாது முடியாது

முடியாது முடியாது
உம்மைப் பிரிந்து எதையும் செய்ய
முடியாது முடியாது -என்னால் (இயேசையா)

1. திராட்சை செடியே உம் கொடி நான்
உம்மோடு இணைந்து உமக்காய் படர்ந்து
உலகெங்கும் கனி தருவேன்

2. மண்ணோடு நான் ஒட்டி உள்ளேன்
உமது வார்த்தையால் இந்நாளில் என்னை
உயிர்ப்பியும் என் தெய்வமே

3. பெலப்படுத்தும் என் கிறிஸ்துவினால்
விருப்பம் போல் வனைந்துக் கொண்டு
உலகெங்கும் பயன்படுத்தும்

4. பெலப்படுத்தும் என் கிறிஸ்துவினால்
எதையும் செய்திட பெலனுண்டு
எல்லாம் நான் செய்திடுவேன்
எல்லாம் நான் செய்திடுவேன்
உம் துணையால், உம் கரத்தால்
எல்லாம் நான் செய்திடுவேன் -இயேசையா

5. பூமியிலே பரதேசி நான் -உமது
வார்த்தையை ஒருபோதும் எனக்கு
மறைத்து விடாதேயும்

Mudiyathu Mudiyathu Ummai Pirindhu Lyrics in English

mutiyaathu mutiyaathu
ummaip pirinthu ethaiyum seyya
mutiyaathu mutiyaathu -ennaal (iyaesaiyaa)

1. thiraatchaை setiyae um koti naan
ummodu innainthu umakkaay padarnthu
ulakengum kani tharuvaen

2. mannnnodu naan otti ullaen
umathu vaarththaiyaal innaalil ennai
uyirppiyum en theyvamae

3. pelappaduththum en kiristhuvinaal
viruppam pol vanainthuk konndu
ulakengum payanpaduththum

4. pelappaduththum en kiristhuvinaal
ethaiyum seythida pelanunndu
ellaam naan seythiduvaen
ellaam naan seythiduvaen
um thunnaiyaal, um karaththaal
ellaam naan seythiduvaen -iyaesaiyaa

5. poomiyilae parathaesi naan -umathu
vaarththaiyai orupothum enakku
maraiththu vidaathaeyum

PowerPoint Presentation Slides for the song Mudiyathu Mudiyathu Ummai Pirindhu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites