தமிழ்

Naam Aaraathikum Devan Nallavar - நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
விடுவிக்க வல்லவரே – 2
எரிகின்ற அக்கினிக்கும் இராஜாவுக்கும்
விடுவிக்க வல்லவரே – 2நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
விடுவிக்க வல்லவரே

1. நம்மைக் காக்கின்றவர் தூதரை அனுப்பிடுவார்
அக்கினி ஜூவாலை நம்மை அவியாமல் காத்திடுவார்
இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம்
நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே – 2நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
விடுவிக்க வல்லவரே

2. நம்மை அழைத்தவரோ கைவிடவே மாட்டார்
கலங்காமல் முன்சென்றிட கரம்பற்றி நடத்திடுவார்
இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம்
நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே – 2நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
விடுவிக்க வல்லவரே

3. சத்துருவின் கோட்டைகளைத் தகர்த்திட உதவி செய்வார்
தயங்காமல் முன்சென்றிட தாங்கியே நடத்திடுவார்
இடைவிடாமல் ஆராதிப்போம்
நம் வாழ்வில் என்றும் ஜெயமே – 2

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
விடுவிக்க வல்லவரே  – 2
எரிகின்ற அக்கினிக்கும் இராஜாவுக்கும்
விடுவிக்க வல்லவரே – 2நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்
விடுவிக்க வல்லவரே

Naam Aaraathikum Devan Nallavar Lyrics in English

naam aaraathikkum thaevan nallavar
viduvikka vallavarae - 2
erikinta akkinikkum iraajaavukkum
viduvikka vallavarae - 2naam aaraathikkum thaevan nallavar
viduvikka vallavarae

1. nammaik kaakkintavar thootharai anuppiduvaar
akkini joovaalai nammai aviyaamal kaaththiduvaar

itaividaamal aaraathippom
nam vaalvil entum jeyamae - 2naam aaraathikkum thaevan nallavar
viduvikka vallavarae

2. nammai alaiththavaro kaividavae maattar
kalangaamal munsentida karampatti nadaththiduvaar

itaividaamal aaraathippom
nam vaalvil entum jeyamae - 2naam aaraathikkum thaevan nallavar
viduvikka vallavarae

3. saththuruvin kottaைkalaith thakarththida uthavi seyvaar
thayangaamal munsentida thaangiyae nadaththiduvaar

itaividaamal aaraathippom
nam vaalvil entum jeyamae - 2

naam aaraathikkum thaevan nallavar
viduvikka vallavarae  - 2
erikinta akkinikkum iraajaavukkum
viduvikka vallavarae - 2naam aaraathikkum thaevan nallavar
viduvikka vallavarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Naam Aaraathikum Devan Nallavar

by clicking the fullscreen button in the Top left