தமிழ்

Naan Ennai Thandhaenae - நான் என்னைத் தந்தேனே

நான் என்னைத் தந்தேனே
இன்று தந்தேனே
அன்பரின் சேவைக்கென்றே x 2

அர்ப்பணித்தேன் என்னை இன்றே அன்பரின் சேவைக்கென்றே x 2

நான் என்னைத் தந்தேனே
இன்று தந்தேனே
அன்பரின் சேவைக்கென்றே x 2

Verse 1

ஆவி ஆத்மா சரீரமெல்லாம்
ஆண்டவர் பாதத்தில் அர்ப்பணித்தேன் x 2

Verse 2

என் பட்டங்கள் படிப்புகள் பதவி எல்லாம்
ஆண்டவர் பாதத்தில் அர்ப்பணித்தேன்
என் எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் நோக்கம் எல்லாம்
ஆண்டவா ஆளுகை செய்திடுமே

நான் என்னைத் தந்தேனே
இன்று தந்தேனே
அன்பரின் சேவைக்கென்றே x 2

அர்ப்பணித்தேன் என்னை இன்றே அன்பரின் சேவைக்கென்றே x 2

நான் என்னைத் தந்தேனே
இன்று தந்தேனே
அன்பரின் சேவைக்கென்றே x 2

Naan Ennai Thandhaenae Lyrics in English

naan ennaith thanthaenae

intu thanthaenae

anparin sevaikkente x 2

arppanniththaen ennai inte anparin sevaikkente x 2

naan ennaith thanthaenae

intu thanthaenae

anparin sevaikkente x 2

Verse 1

aavi aathmaa sareeramellaam

aanndavar paathaththil arppanniththaen x 2

Verse 2

en pattangal patippukal pathavi ellaam

aanndavar paathaththil arppanniththaen

en ennnangal aekkangal Nnokkam ellaam

aanndavaa aalukai seythidumae

naan ennaith thanthaenae

intu thanthaenae

anparin sevaikkente x 2

arppanniththaen ennai inte anparin sevaikkente x 2

naan ennaith thanthaenae

intu thanthaenae

anparin sevaikkente x 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Ennai Thandhaenae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites