தமிழ்

Naan Paada Varuveer Aiya - நான் பாட வருவீர் ஐயா

நான் பாட வருவீர் ஐயா
நான் போற்ற மகிழ்வீர் ஐயா (2)
என் வாழ்விலே வந்தீர் ஐயா
புது வாழ்வு தந்தீர் ஐயா (2)

1. தாய் தன் பாலனை மறந்தாலும்
நான் உன்னை மறவேன் என்றவரே (2)
உள்ளங்கையில் என்னை வரைந்தீரே
எந்தன் மதில்கள் உமக்கு முன்னே (2)

2. இமைப் பொழுதும் என்னை மறந்தாலும்
இரக்கத்தாலே என்னை சேர்த்து கொள்வீர் (2)
உந்தன் அன்பை நான் மறப்பேனோ
ஜீவ நாளெல்லாம் பாடிடுவேன் (2)

3. மலைகள் பர்வதங்கள் விலகினாலும்
உம் கிருபை என்னை விட்டு விலகாது (2)
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர்
உந்தன் வாக்குகள் மாறாதது (2)

Naan Paada Varuveer Aiya Lyrics in English

naan paada varuveer aiyaa

naan paeாtta makilveer aiyaa (2)

en vaalvilae vantheer aiyaa

puthu vaalvu thantheer aiyaa (2)

1. thaay than paalanai maranthaalum

naan unnai maravaen entavarae (2)

ullangaiyil ennai varaintheerae

enthan mathilkal umakku munnae (2)

2. imaip peாluthum ennai maranthaalum

irakkaththaalae ennai serththu keாlveer (2)

unthan anpai naan marappaenaeா

jeeva naalellaam paadiduvaen (2)

3. malaikal parvathangal vilakinaalum

um kirupai ennai vittu vilakaathu (2)

naettum intum entum maaraathavar

unthan vaakkukal maaraathathu (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Paada Varuveer Aiya

by clicking the fullscreen button in the Top left