தமிழ்

Naan Payapadum Naaliniley - நான் பயப்படும் நாளினிலே

நான் பயப்படும் நாளினிலே
கர்த்தரை  நம்பிடுவேன்
என் கோட்டையும் அரணுமாயிருக்க
நான் அடைக்கலம் புகுந்திடுவேன்

1.உங்களில் இருப்பவர் பெரியவரே
பரிசுத்தமானவரே
அவர் காத்திடுவார் என்றும் நடத்திடுவார்
நித்திய காலமெல்லாம்  நம்மை

2.நம்மைக் காப்பவர் அயர்வதில்லை
உறங்குவதுமில்லை
அவர் ஆலயத்தில் நான் அபயமிட்டேன்
என் கூப்பிடுதல் அவர் செவியினிலே

Naan Payapadum Naaliniley Lyrics in English

naan payappadum naalinilae
karththarai  nampiduvaen
en kottaைyum aranumaayirukka
naan ataikkalam pukunthiduvaen

1.ungalil iruppavar periyavarae
parisuththamaanavarae
avar kaaththiduvaar entum nadaththiduvaar
niththiya kaalamellaam  nammai

2.nammaik kaappavar ayarvathillai
uranguvathumillai
avar aalayaththil naan apayamittaen
en kooppiduthal avar seviyinilae

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Payapadum Naaliniley

by clicking the fullscreen button in the Top left