தமிழ்

Nampivanthaen Maesiya - நம்பிவந்தேன் மேசியா

நம்பிவந்தேன் மேசியா
நான் நம்பிவந்தேனே -திவ்ய
சரணம்! சரணம்! சரணம் ஐயா
நான் நம்பிவந்தேனே.

1. தம்பிரான் ஒருவனே
தம்பமே தருவனே – வரு
தவிது குமர குரு
பரமனுவேலே நம்பிவந்தேனே – நான்

2. நின் பாத தரிசனம்
அன்பான கரிசனம் – நித
நிதசரி தொழுவ திதம் எனவும்
உறுதியில் நம்பிவந்தேனே – நான்

3. நாதனே கிருபைகூர்;
வேதனே சிறுமைதீர் – அதி
நலம் மிகும் உனதிரு
திருவடி அருளே நம்பிவந்தேனே – நான்

4. பாவியில் பாவியே
கோவியில் கோவியே – கன
பரிவுடன் அருள்புரி
அகல விடாதே நம்பிவந்தேனே.

5. ஆதி ஓலோலமே
பாதுகாலமே – உன
தடிமைகள் படுதுயர் அவதிகள்
மெத்த – நம்பிவந்தேனே – நான

Nampivanthaen Maesiya Lyrics in English

nampivanthaen maesiyaa
naan nampivanthaenae -thivya
saranam! saranam! saranam aiyaa
naan nampivanthaenae.

1. thampiraan oruvanae
thampamae tharuvanae – varu
thavithu kumara kuru
paramanuvaelae nampivanthaenae – naan

2. nin paatha tharisanam
anpaana karisanam – nitha
nithasari tholuva thitham enavum
uruthiyil nampivanthaenae - naan

3. naathanae kirupaikoor;
vaethanae sirumaitheer - athi
nalam mikum unathiru
thiruvati arulae nampivanthaenae - naan

4. paaviyil paaviyae
koviyil koviyae – kana
parivudan arulpuri
akala vidaathae nampivanthaenae.

5. aathi ololamae
paathukaalamae – una
thatimaikal paduthuyar avathikal
meththa – nampivanthaenae - naana

PowerPoint Presentation Slides for the song Nampivanthaen Maesiya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites