தமிழ்

Nan Edharkaga Pidikka Pattano - நான் எதற்காக பிடிக்கபட்டேனோ

நான் எதற்காக பிடிக்கபட்டேனோ
அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி
ஆசையாய் தொடருகிறேன் – நான்

பாடுகள் வந்தாலும்
நஷ்டங்கள் வந்தாலும்
தொடர்ந்து ஓடுகிறேன் – நான்

1. பின்னானவை மறந்து
முன்னானவை நோக்கி
ஆசையாய் தொடருகிறேன்

2. நல்ல போராட்டம் போராடி
ஓட்டத்தை முடித்திடுவேன்
விசுவாசம் காத்துக் கொள்வேன்

3. நான் விசுவாசிக்கும் தேவன்
இன்னாரென்று அறிவேன்
ஆசையாய் தொடருகிறேன்

Nan Edharkaga Pidikka Pattano Lyrics in English

naan etharkaaka pitikkapattaeno

athai pitiththuk kollumpati

aasaiyaay thodarukiraen – naan

paadukal vanthaalum

nashdangal vanthaalum

thodarnthu odukiraen – naan

1. pinnaanavai maranthu

munnaanavai Nnokki

aasaiyaay thodarukiraen

2. nalla poraattam poraati

ottaththai mutiththiduvaen

visuvaasam kaaththuk kolvaen

3. naan visuvaasikkum thaevan

innaarentu arivaen

aasaiyaay thodarukiraen

PowerPoint Presentation Slides for the song Nan Edharkaga Pidikka Pattano

by clicking the fullscreen button in the Top left