தமிழ்

Nantiyaal Ponguthae Emathullam - நன்றியால் பொங்குதே எமதுள்ளம் }

நன்றியால் பொங்குதே எமதுள்ளம் }
நாதன் செய் பல நன்மைகட்காய் } 2
நாள் தோறும் நலமுடன் காத்தனரே
நன்றியால் தோத்தரிப்போம் — அல்லேலூயா
நன்றியால் தோத்தரிப்போம் — நன்றியால்

1. கடந்த வாழ்நாளில் கருத்துடனே }
கண்மணி போல் நம்மை காத்தனரே } 2
கண்ணீர் கவலைகளை மாற்றினாரே
கணிவுடன் தோத்தரிப்போம் – அல்லேலூயா
கணிவுடன் தோத்தரிப்போம்

2. ஜீவன் சுகம் பெலன் யாவும் தந்து }
ஜீவிய பாதையில் நடத்தினாரே } 2
ஜீவ காலம் எல்லாம் தோத்தரிப்போம்
ஜீவனின் அதிபதியை – அல்லேலூயா
ஜீவனின் அதிபதியை

3. அற்புத கரம் கொண்டு நடத்தினாரே }
அதிசயங்கள் பல புரிந்தனரே } 2
ஆயிரம் நாவுகள் தான் போதுமோ
ஆண்டவரை போற்ற – அல்லேலூயா
ஆண்டவரை போற்ற

Nantiyaal Ponguthae Emathullam Lyrics in English

nantiyaal ponguthae emathullam }
naathan sey pala nanmaikatkaay } 2
naal thorum nalamudan kaaththanarae
nantiyaal thoththarippom — allaelooyaa
nantiyaal thoththarippom — nantiyaal

1. kadantha vaalnaalil karuththudanae }
kannmanni pol nammai kaaththanarae } 2
kannnneer kavalaikalai maattinaarae
kannivudan thoththarippom – allaelooyaa
kannivudan thoththarippom

2. jeevan sukam pelan yaavum thanthu }
jeeviya paathaiyil nadaththinaarae } 2
jeeva kaalam ellaam thoththarippom
jeevanin athipathiyai – allaelooyaa
jeevanin athipathiyai

3. arputha karam konndu nadaththinaarae }
athisayangal pala purinthanarae } 2
aayiram naavukal thaan pothumo
aanndavarai potta – allaelooyaa
aanndavarai potta

PowerPoint Presentation Slides for the song Nantiyaal Ponguthae Emathullam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites