தமிழ்

Neerillaa Aaraadhanai - நீரில்லா ஆராதனை ஆராதனை அல்ல

Neerillaa Aaraadhanai Emin 153 6/8
நீரில்லா ஆராதனை ஆராதனை அல்ல
நீரில்லா என் வாழ்க்கை ஒரு நல்வாழ்க்கையும் அல்ல

ஆராதிக்கும்போது உம் அங்கீகாரம் வேண்டும் – நான்
பாடல் பாடும்போது உம் பிரசன்னமும் வேண்டும்
உம்மை பார்க்கும்போது நீர் என்னை பார்க்க வேண்டும்
நான் மன்றாடிடும்போது நீர் மனதுருகி மனமிரங்க வேண்டும்
என் இதயமதின் இன்னல் மாற வேண்டும்

வைடூரியம் வேண்டாம் உம் வார்த்தை ஒன்றே போதும்
கோடா கோடி வேண்டாம் உம் கிருபை மட்டும் போதும்
சொந்தம் பந்தம் வேண்டாம் உம் சந்நிதானம் போதும்
நீர் மீண்டும் வரும்போது உந்தன் திருமுகத்தை தரிசிக்கவே
வேண்டும்
நான் உமதருகில் என்றும் வாழ வேண்டும்
Neerillaa aaradhanai aaraadhanaialla
Neerillaa en vaalkai oru nal vaazhkaiyumalla

Aaraadhikkum bodhu um angeegaaram vendum
Naan paadal paadum podhu um prasannanum vendum
Ummai paarkum podhu neer ennai parka vendum
Naan mandraadidum podhu neer manadhurugi
Manamiranga vendum
En idhayamadhin innal maara vendum

Vaidooriyam vendaam um vaarthai ondrae podhum
Kodaa kodi vendaam um kirubai mattum podhum
Sondham bandham vaendaam um sannidhaanam podhum
Neer meendum varum podhu undhan thirumugathai
Dharisikkavae vendum
Naan umadharugil endrum vaazha vendum

Neerillaa Aaraadhanai – நீரில்லா ஆராதனை Lyrics in English

Neerillaa Aaraadhanai Emin 153 6/8
neerillaa aaraathanai aaraathanai alla
neerillaa en vaalkkai oru nalvaalkkaiyum alla

aaraathikkumpothu um angaீkaaram vaenndum - naan
paadal paadumpothu um pirasannamum vaenndum
ummai paarkkumpothu neer ennai paarkka vaenndum
naan mantadidumpothu neer manathuruki manamiranga vaenndum
en ithayamathin innal maara vaenndum

vaitooriyam vaenndaam um vaarththai onte pothum
kodaa koti vaenndaam um kirupai mattum pothum
sontham pantham vaenndaam um sannithaanam pothum
neer meenndum varumpothu unthan thirumukaththai tharisikkavae
vaenndum
naan umatharukil entum vaala vaenndum
Neerillaa aaradhanai aaraadhanaialla
Neerillaa en vaalkai oru nal vaazhkaiyumalla

Aaraadhikkum bodhu um angeegaaram vendum
Naan paadal paadum podhu um prasannanum vendum
Ummai paarkum podhu neer ennai parka vendum
Naan mandraadidum podhu neer manadhurugi
Manamiranga vendum
En idhayamadhin innal maara vendum

Vaidooriyam vendaam um vaarthai ondrae podhum
Kodaa kodi vendaam um kirubai mattum podhum
Sondham bandham vaendaam um sannidhaanam podhum
Neer meendum varum podhu undhan thirumugathai
Dharisikkavae vendum
Naan umadharugil endrum vaazha vendum

PowerPoint Presentation Slides for the song Neerillaa Aaraadhanai – நீரில்லா ஆராதனை

by clicking the fullscreen button in the Top left