தமிழ்

Netru Indru Naalai - நேற்று இன்று நாளை மாறாதவரே

Netru Indru Naalai Maaraadhavaray

நேற்று இன்று நாளை மாறாதவரே
காலம் மாறினாலும் மாறாதவரே

1. வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தால் – அதை
நிறைவேற்றிடுவார்
நம்மைப் போல அல்ல – அவர்
கண்டதையும் சொல்ல

2. சொல்வதெல்லாம் உண்மை – அவர்
செய்வதெல்லாம் நன்மை
பொய்கள் கிடையாது – அவர்
செய்கை புரியாது

3. தாழ்பாள்களை முறித்தார் – வெண்கல
கதவினை உடைத்தார்
இன்றும் அதைச் செய்வார் – உன்னை
விடுவித்து காப்பார்

4. பாவம் நீங்கிப்போனதே – வாழ்வில்
விடுதலை வந்ததே
செய்ததெல்லாம் அவரே – இன்றும்
அதைச் செய்வாரே

Netru indru naalai Maaraadhavaray
Kaalam maarinaalum maaraadhavaray

1. Vaakuthatham koduthaal – adhai
Niraivetriduvaar
Nammaipola alla – avar
Kandadhayum solla

2. Solvadhellaam unmai – avar
Seivadhellaam nanmai
Poigal kidaiyaadhu – avar
Seigai puriyaadhu

3. Thaazhpaalgalai murithaar – vengala
Kadhavinai udaithaar
Indrum adhai cheivaar – unnai
Viduvithu kaapaar

4. Paavam neengi ponadhay – vaazhvil
Vidudhalai vandhadhay
Seidhadhellaam avaray
Indrum adhai seivaaray

Netru Indru Naalai – நேற்று இன்று நாளை Lyrics in English

Netru Indru Naalai Maaraadhavaray

naettu intu naalai maaraathavarae
kaalam maarinaalum maaraathavarae

1. vaakkuththaththam koduththaal - athai
niraivaettiduvaar
nammaip pola alla - avar
kanndathaiyum solla

2. solvathellaam unnmai - avar
seyvathellaam nanmai
poykal kitaiyaathu - avar
seykai puriyaathu

3. thaalpaalkalai muriththaar - vennkala
kathavinai utaiththaar
intum athaich seyvaar - unnai
viduviththu kaappaar

4. paavam neengipponathae - vaalvil
viduthalai vanthathae
seythathellaam avarae - intum
athaich seyvaarae

Netru indru naalai Maaraadhavaray
Kaalam maarinaalum maaraadhavaray

1. Vaakuthatham koduthaal - adhai
Niraivetriduvaar
Nammaipola alla - avar
Kandadhayum solla

2. Solvadhellaam unmai - avar
Seivadhellaam nanmai
Poigal kidaiyaadhu - avar
Seigai puriyaadhu

3. Thaazhpaalgalai murithaar - vengala
Kadhavinai udaithaar
Indrum adhai cheivaar - unnai
Viduvithu kaapaar

4. Paavam neengi ponadhay - vaazhvil
Vidudhalai vandhadhay
Seidhadhellaam avaray
Indrum adhai seivaaray

PowerPoint Presentation Slides for the song Netru Indru Naalai – நேற்று இன்று நாளை

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites