தமிழ்

Oru Kodi Sthothirangal - ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரங்கள்

ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரங்கள்
ஏறெடுப்போமா
பரிசுத்தரின் பாதத்திலே அர்ப்பணிப்போமா
மனதார வாழவைப்பார்
மகிமையின் தேவனவர்
பரலோகம் சேர்த்திடுவார்
பரலோக ராஜனவர்
துதியும் கனமும் மகிமை செலுத்தி
பாடி கொண்டாடு

மனுகுல மீட்புக்காக வந்தவரும் இவரே
பாவங்கள் சாபங்கள்
மன்னித்தவர் இவரே
பரலோக வாசலை திறந்தவர் இவரே
நித்திய ஜீவனையும் தந்தவரும் இவரே

உலகத்தில் வந்துதித்த மெய்யான ஒளியே
நீதியின் சூரியனாய் வந்த வரும் இவரே
பாவ இருளை நீக்கியவர் இவரே
பரிசுத்த வாழ்க்கையை தந்தவரும் இவரே

வானிலும் பூமியிலும் உயர்ந்தவர் இவரே
எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமமே
பேய்களும் நோய்களும் நடுங்கியே ஓடுதே
வல்லமையுள்ள தேவனும் இவரே

Oru Kodi Sthothirangal Lyrics in English

oru koti sthoththirangal
aeraெduppomaa
parisuththarin paathaththilae arppannippomaa
manathaara vaalavaippaar
makimaiyin thaevanavar
paralokam serththiduvaar
paraloka raajanavar
thuthiyum kanamum makimai seluththi
paati konndaadu

manukula meetpukkaaka vanthavarum ivarae
paavangal saapangal
manniththavar ivarae
paraloka vaasalai thiranthavar ivarae
niththiya jeevanaiyum thanthavarum ivarae

ulakaththil vanthuthiththa meyyaana oliyae
neethiyin sooriyanaay vantha varum ivarae
paava irulai neekkiyavar ivarae
parisuththa vaalkkaiyai thanthavarum ivarae

vaanilum poomiyilum uyarnthavar ivarae
ellaa naamaththilum maelaana naamamae
paeykalum Nnoykalum nadungiyae oduthae
vallamaiyulla thaevanum ivarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Oru Kodi Sthothirangal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites