தமிழ்

Oru Varthai Sollum - ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே

You are the king of kings
You are the Lord of Lord’s
You are the Prince of Peace
You are Immanuel, Supernatural
Saviour of the world
I will sing you praise

ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே
எங்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் செழிப்பாகுமே
உம் வார்த்தையிலே சுகம்
உம் வார்த்தையிலே மதுரம்
உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம்

மாராவின் தண்ணீரெல்லாம்
மதுரமாக மாறிப்போகும்
கண்ணீர் மாறியிடும்
துக்கம் மாறியிடும்
ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும்

ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாரே
வேலைக்காரன் சொஸ்தமானானே
சுத்தமாகு என்று சொன்னாரே
குஷ்டரோகி சுத்தமானானே

கூடாது ஒன்றுமில்லையே -3
என் தேவனால் கூடாது
கூடாது ஒன்றுமில்லை

Oru varthai sollum karthavae
Engal Vazhkai Ellam Sezhipaagumae
Um Varthaiyilae Sugham
Um Varthaiyilae madhuram
Um varthaiyilae ellam sandhosham

You are the king of kings
you are the Lord of lords
you are the Prince of Peace
you are Immanuel supernatural
saviour of the world
I will sing your praise

Maaravin thannirellam
Madhuramaga maaripoghum
kanneer maaridum
dhukkam maaridum
Oru varthai sonnal podhumae

Orae Oru varthai sonnarae
Vaelaikaran sosthamananae
Suthamaagu endru sonnaarae
Kushtarogi sutham aananae
Kudadhadhu ondrumillaiyae -3
En dhevanaal kudadhadhu
Kudadhadhu ondrumillaiyae

Oru varthai sollum Lyrics in English

You are the king of kings
You are the Lord of Lord’s
You are the Prince of Peace
You are Immanuel, Supernatural
Saviour of the world
I will sing you praise

oru vaarththai sollum karththaavae
engal vaalkkaiyellaam selippaakumae
um vaarththaiyilae sukam
um vaarththaiyilae mathuram
um vaarththaiyilae ellaam santhosham

maaraavin thannnneerellaam
mathuramaaka maarippokum
kannnneer maariyidum
thukkam maariyidum
oru vaarththai sonnaal pothum

orae oru vaarththai sonnaarae
vaelaikkaaran sosthamaanaanae
suththamaaku entu sonnaarae
kushdaroki suththamaanaanae

koodaathu ontumillaiyae -3
en thaevanaal koodaathu
koodaathu ontumillai

Oru varthai sollum karthavae
Engal Vazhkai Ellam Sezhipaagumae
Um Varthaiyilae Sugham
Um Varthaiyilae madhuram
Um varthaiyilae ellam sandhosham

You are the king of kings
you are the Lord of lords
you are the Prince of Peace
you are Immanuel supernatural
saviour of the world
I will sing your praise

Maaravin thannirellam
Madhuramaga maaripoghum
kanneer maaridum
dhukkam maaridum
Oru varthai sonnal podhumae

Orae Oru varthai sonnarae
Vaelaikaran sosthamananae
Suthamaagu endru sonnaarae
Kushtarogi sutham aananae
Kudadhadhu ondrumillaiyae -3
En dhevanaal kudadhadhu
Kudadhadhu ondrumillaiyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Oru varthai sollum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites