தமிழ்

Paaduvom Makizhvom - பாடுவோம் மகிழ்வோம்

பாடுவோம் மகிழ்வோம்
கொண்டாடுவோம்
அப்பா சமூகத்தில் பாடி
மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம்

அக்கினி மதில் நீரே
ஆறுதல் மழை நீரே
இக்கட்டில் துணை நீரே
இருளில் வெளிச்சம் நீரே

நன்றி நன்றி நன்றி – 2

துயர் நீக்கும் மருத்துவரே
என் துதிக்கு பாத்திரரே
பெலனெல்லாம் நீர்தானையா
பிரியமும் நீர்தானையா -என்

கல்வாரி சிலுவையினால் -என்
சாபங்கள் உடைந்ததையா
ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் -இந்த
அடிமைக்குக் கிடைத்ததையா

இயேசுவே  உம் இரத்தத்தால்
என்னை நீதிமானாய் மாற்றினீரே
பரிசுத்த ஆவி தந்து – உம்
அன்பை ஊற்றினீரே

பேரின்ப நீரோடையில்
என் தாகம் தணிப்பவரே
உமது பேரன்பு – அது

எத்தனை மேலானது

Paaduvom Makizhvom Lyrics in English

paaduvom makilvom
konndaaduvom
appaa samookaththil paati
makilnthu konndaaduvom

akkini mathil neerae
aaruthal malai neerae
ikkattil thunnai neerae
irulil velichcham neerae

nanti nanti nanti – 2

thuyar neekkum maruththuvarae
en thuthikku paaththirarae
pelanellaam neerthaanaiyaa
piriyamum neerthaanaiyaa -en

kalvaari siluvaiyinaal -en
saapangal utainthathaiyaa
aapirakaamin aaseervaathangal -intha
atimaikkuk kitaiththathaiyaa

Yesuvae  um iraththaththaal
ennai neethimaanaay maattineerae
parisuththa aavi thanthu – um
anpai oottineerae

paerinpa neerotaiyil
en thaakam thannippavarae
umathu paeranpu – athu
eththanai maelaanathu

PowerPoint Presentation Slides for the song Paaduvom Makizhvom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites