தமிழ்

Paalaivanamai Irundha Engala - பாலைவனமாய் இருந்த எங்களை

பாலைவனமாய் இருந்த எங்களை
சோலைவனமாய் மாற்றினீரய்யா

அறுந்த கொடியைப் போலிருந்தோமே
எங்களை செடியோடே இணைத்துவிட்டீரே

கண்ணீரிலே மூழ்கியிருந்தோமே
எங்களை களிப்பாக மாற்றினீரையா

வறண்ட நிலத்தைப் போலிருந்தோமே
எங்களை வயல்வெளியாய்
மாற்றினீரையா

Paalaivanamai irundha engala Lyrics in English

paalaivanamaay iruntha engalai
solaivanamaay maattineerayyaa

aruntha kotiyaip polirunthomae
engalai setiyotae innaiththuvittirae

kannnneerilae moolkiyirunthomae
engalai kalippaaka maattineeraiyaa

varannda nilaththaip polirunthomae
engalai vayalveliyaay
maattineeraiyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Paalaivanamai irundha engala

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites