தமிழ்

Paathai Kaattum Maa Yekoevaa - பாதை காட்டும் மா யெகோவா

1. பாதை காட்டும் மா யெகோவா
பரதேசியான நான்
பலவீனன் அறிவீனன்
இவ்வுலோகம் காடுதான்
வானாகாரம்
தந்து என்னைப் போஷியும்.

2. ஜீவ தண்ணீர் ஊறும் ஊற்றை
நீர் திறந்து தாருமேன்
தீப மேக ஸ்தம்பம் காட்டும்
வழியில் நடத்துமேன்
வல்ல மீட்பர்!
என்னைத் தாங்கும் இயேசுவே.

3. சாவின் அந்தகாரம் வந்து
என்னை மூடும் நேரத்தில்
சாவின்மேலும் வெற்றி தந்து
என்னைச் சேர்ப்பீர் மோட்சத்தில்
கீத வாழ்த்தல்
உமக்கென்றும் பாடுவேன்.

Paathai Kaattum Maa Yekoevaa Lyrics in English

1. paathai kaattum maa yekovaa
parathaesiyaana naan
palaveenan ariveenan
ivvulokam kaaduthaan
vaanaakaaram
thanthu ennaip poshiyum.

2. jeeva thannnneer oorum oottaை
neer thiranthu thaarumaen
theepa maeka sthampam kaattum
valiyil nadaththumaen
valla meetpar!
ennaith thaangum Yesuvae.

3. saavin anthakaaram vanthu
ennai moodum naeraththil
saavinmaelum vetti thanthu
ennaich serppeer motchaththil
geetha vaalththal
umakkentum paaduvaen.

PowerPoint Presentation Slides for the song Paathai Kaattum Maa Yekoevaa

by clicking the fullscreen button in the Top left