தமிழ்

Paatham Onrae Vaentum - பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் .. இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் – உம்

1. நாதனே, துங்க மெய் – வேதனே, பொங்குநற்
காதலுடன் துய்ய – தூதர் தொழுஞ்செய்யும்

2. சீறும் புயலினால் – வாரிதி பொங்கிடப்
பாரில் நடந்தாற்போல் – நீர்மேல் நடந்த – உம்

3. வீசும் கமழ் கொண்ட – வாசனைத் தைலத்தை
ஆசையுடன் – மரி – பூசிப் பணிந்த – பொற்

4. போக்கிடமற்ற எம் ஆக்கினை யாவையும்
நீக்கிடவே மரந் – தூக்கி நடந்த – நற்

5. நானிலத்தோர் உயர் – வான் நிலத் தேற – வல்
ஆணி துளைத்திடத் – தானே கொடுத்த – உம்

6. பாதம் அடைந்தவர்க் – காதவராய் பிர
சாதம் அருள் யேசு – நாதனே, என்றும் – உன்

Paatham Onrae Vaentum Lyrics in English

paatham onte vaenndum .. inthap
paaril enakku mattethum vaenndaam – um

1. naathanae, thunga mey – vaethanae, pongunar
kaathaludan thuyya – thoothar tholunjaெyyum

2. seerum puyalinaal – vaarithi pongidap
paaril nadanthaarpol – neermael nadantha – um

3. veesum kamal konnda – vaasanaith thailaththai
aasaiyudan – mari – poosip pannintha – por

4. pokkidamatta em aakkinai yaavaiyum
neekkidavae maran – thookki nadantha – nar

5. naanilaththor uyar – vaan nilath thaera – val
aanni thulaiththidath – thaanae koduththa – um

6. paatham atainthavark – kaathavaraay pira
saatham arul yaesu – naathanae, entum – un

PowerPoint Presentation Slides for the song Paatham Onrae Vaentum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites