தமிழ்

Paathirar Neere Yesuve - பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே

Paathirar Neere Yesuve Neer Paathirarae
பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே – 2
உம்மை போல் வேறு தெய்வமில்லை – 3
பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் பாத்திரரே – 2

என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில்
என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் – 2

குயவனே உம் கையில் களிமண் நான்
உடைத்து உருவாக்குமே என் சித்தமல்ல,
உம் சித்தம் நாதா தருகிறேன் உம் கையிலே – 2
உம் சேவைக்காய் என்னை தருகிறேன்
வனைந்திடும் உம் சித்தம் போல் – 2
உம் சித்தம் செய்திடவே உம் சத்தம் கேட்டிடவே – 2

உருவாக்குமே…. உருவாக்குமே…

என்னை தருகிறேன் தருகிறேன் உம் கரத்தில்
என்னை படைக்கிறேன் படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில் – 2
உருவாக்குமே…. உருவாக்குமே…
உருவாக்குமே…. உருவாக்குமே…

Paathirar Neere Yesuve Neer Paathirarae – 2
Ummai pol veru deivamillai – 3
Paathirar Neere Yesuve Neer Paathirarae – 2

Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil

Kuyavanae Um Kaiyil Kaliman Naan
Udaithu uruvaakkum
En Sithamalla um siththam naadha
Tharugiren um kaiyilae
En Sithamalla um siththam naadha
Tharugiren um kaiyilae

Um Sevaikkai Enai Tharugiren
Vanaindhidum Um Siththam pol
Um Sevaikkai Enai Tharugiren
Vanaindhidum Um Siththam pol

Um Siththam Seidhidavae
Um Saththam Kattidavae
Um Siththam Seidhidavae
Um Saththam Kattidavae
Uruvaakkumae … Uruvaakkumae..

Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Uruvaakkumae … Uruvaakkumae..
Uruvaakkumae … Uruvaakkumae..

Paathirar Neere Yesuve – பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர் Lyrics in English

Paathirar Neere Yesuve Neer Paathirarae
paaththirar neerae Yesuvae neer paaththirarae - 2
ummai pol vaetru theyvamillai - 3
paaththirar neerae Yesuvae neer paaththirarae - 2

ennai tharukiraen tharukiraen um karaththil
ennai pataikkiraen pataikkiraen um paathaththil - 2

kuyavanae um kaiyil kalimann naan
utaiththu uruvaakkumae en siththamalla,
um siththam naathaa tharukiraen um kaiyilae - 2
um sevaikkaay ennai tharukiraen
vanainthidum um siththam pol - 2
um siththam seythidavae um saththam kaettidavae - 2

uruvaakkumae…. uruvaakkumae…

ennai tharukiraen tharukiraen um karaththil
ennai pataikkiraen pataikkiraen um paathaththil - 2
uruvaakkumae…. uruvaakkumae…
uruvaakkumae…. uruvaakkumae…

Paathirar Neere Yesuve Neer Paathirarae - 2
Ummai pol veru deivamillai - 3
Paathirar Neere Yesuve Neer Paathirarae - 2

Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil

Kuyavanae Um Kaiyil Kaliman Naan
Udaithu uruvaakkum
En Sithamalla um siththam naadha
Tharugiren um kaiyilae
En Sithamalla um siththam naadha
Tharugiren um kaiyilae

Um Sevaikkai Enai Tharugiren
Vanaindhidum Um Siththam pol
Um Sevaikkai Enai Tharugiren
Vanaindhidum Um Siththam pol

Um Siththam Seidhidavae
Um Saththam Kattidavae
Um Siththam Seidhidavae
Um Saththam Kattidavae
Uruvaakkumae … Uruvaakkumae..

Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Ennai Tharugiren Tharugiren Um Karathil
Ennai Padaikkiren Padaikkiren Um Paadhathil
Uruvaakkumae … Uruvaakkumae..
Uruvaakkumae … Uruvaakkumae..

PowerPoint Presentation Slides for the song Paathirar Neere Yesuve – பாத்திரர் நீரே இயேசுவே நீர்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites