தமிழ்

Paava Mannippin - பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை

பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை
பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்
பரலோகத்தில் ஓர் இடம் நீ பெற வேண்டும்
     இயேசு தருகிறார் இன்று தருகிறார்
     அதற்காகத் தான் சிலுவையிலே
     இரத்தம் சிந்தி விட்டார்
 
1.  முதன் முதலாய் தேவனுக்கு உகந்ததைத் தேடு
   பின்பு எல்லாமே உனக்கு சேர்த்துத் தந்திடுவார்
 
2.  நீ தேடும் நிம்மது இயேசு தருகிறார்
   நீ நாடும் விடுதலை அவரிடம் உண்டு
 
3.  வருத்தப்பட்டு பாரங்கள் சுமக்கின்ற மகனே (ளே)
   வருவாயா இயேசு இன்று வாழ்வு தந்திடுவார் – நீ
 
4.  இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பில்லை
   இயேசுராஜா நாமம் இல்லாமல் இரட்சிப்பும் இல்லை

Paava Mannippin Lyrics in English

paava mannippin nichchayaththai
pettuk kolla vaenndum
paralokaththil or idam nee pera vaenndum
     Yesu tharukiraar intu tharukiraar
     atharkaakath thaan siluvaiyilae
     iraththam sinthi vittar
 
1.  muthan muthalaay thaevanukku ukanthathaith thaedu
   pinpu ellaamae unakku serththuth thanthiduvaar
 
2.  nee thaedum nimmathu Yesu tharukiraar
   nee naadum viduthalai avaridam unndu
 
3.  varuththappattu paarangal sumakkinta makanae (lae)
   varuvaayaa Yesu intu vaalvu thanthiduvaar – nee
 
4.  iraththam sinthuthal illaamal paava mannippillai
   Yesuraajaa naamam illaamal iratchippum illai

PowerPoint Presentation Slides for the song Paava Mannippin

by clicking the fullscreen button in the Top left