தமிழ்

Palathinalumalla En - பலத்தினாலுமல்ல என் பராக்கிரமுமல்ல

பலத்தினாலுமல்ல என் பராக்கிரமுமல்ல
உம் ஆவியினால் எல்லாம் ஆகுமே
நீர் வந்துவிட்டால் அது போதுமே

ஆவியானவரே ஆவியானவரே

உலர்ந்த எலும்புகளை
உயிரடையப் பண்ணுகிற
உன்னதத்தின் ஆவியே
எனக்குள்ளே (என் சபைக்குள்ளே) வாருமே

எனக்குள்ளே வாசம்பண்ணி
என்னோடு இருப்பவரே
உமக்குள்ளே வாசம்பண்ணி
உம்மோடு நடந்திடுவேன்

உம் ஆவி எனக்குள் வையும்
உம்மால் நான் உயிரடைவேன்
என்னை நீர் தேசத்தில் வையும்
உம் நாமம் உயர்த்திடுவேன்
(உமக்காய் வாழ்ந்திடுவேன்)

ஒருமனப்பட்ட போது இறங்கி
வந்த ஆவியே – ஒருமனமாய்
நிற்கிறேன் இறங்கி வாருமே

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட
வல்லமையின் ஆவியே
வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற
என் மேல் வாருமே
(உம் கிருபையை தாருமே)

Palathinalumalla En Lyrics in English

palaththinaalumalla en paraakkiramumalla
um aaviyinaal ellaam aakumae

neer vanthuvittal athu pothumae

aaviyaanavarae aaviyaanavarae

ularntha elumpukalai

uyirataiyap pannnukira

unnathaththin aaviyae

enakkullae (en sapaikkullae) vaarumae

enakkullae vaasampannnni

ennodu iruppavarae

umakkullae vaasampannnni

ummodu nadanthiduvaen

um aavi enakkul vaiyum

ummaal naan uyirataivaen

ennai neer thaesaththil vaiyum

um naamam uyarththiduvaen

(umakkaay vaalnthiduvaen)

orumanappatta pothu irangi

vantha aaviyae – orumanamaay

nirkiraen irangi vaarumae

vaakkuththaththam pannnappatta

vallamaiyin aaviyae

vaakkuththaththam niraivaera

en mael vaarumae

(um kirupaiyai thaarumae)

PowerPoint Presentation Slides for the song Palathinalumalla En

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites