தமிழ்

Parama Erusalaemae - பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே

பரம எருசலேமே பரலோகம் விட்டிறங்குதே
அலங்கார மணவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே
ஆமென் அல்லேலூயா – (4)

1. எருசலேமே கோழி தன் குஞ்சுகளை
ஏற்றணைக்கும் ஏக்கத்தின் குரல் கேட்டேன்
தாய்ப்பறவை துடித்திடும் பாசம் கண்டேன்
தாபரமாய் சிறகினில் தஞ்சமானேன் – கனிவான எருசலேமே

2. ஜீவ தேவன் நகரினில் குடிபுகுந்தேன்
சீயோன் மலைச் சீருக்குச் சொந்தமானேன்
நீதி தேவன் நீளடி சிரம் புதைத்தேன்
நீதிமான்கள் ஆவியில் மருவி நின்றேன் – மேலான எருசலேமே

3. சர்வ சங்க சபையின் அங்கமானேன்
சர்வலோக நடுவரின் அருகில் வந்தேன்
பரிந்துரைக்கும் இரத்தத்தில் மூழ்கி நின்றேன்
பரிவாரமாய் தூதர்கள் ஆடி நின்றார் – ஆஹா என் எருசலேமே

4. விடுதலையே விடுதலை விடுதலையே
லோகமதின் மோகத்தில் விடுதலையே
நானேயெனும் சுய வாழ்வில் விடுதலையே
நாதர் தனில் வாழ்வதால் விடுதலையே – சுயாதீன எருசலேமே

5. கண்ணீர் யாவும் கனிவோடு துடைத்திடுவார்
எண்ணமதின் ஏக்கங்கள் தீர்த்திடுவார்
மரணமில்லை மனநோயின் துயரமில்லை
அலறலில்லை அழுகையின் சோகமில்லை – தலைநகராம் எருசலேமே

Parama Erusalaemae Lyrics in English

parama erusalaemae paralokam vittiranguthae
alangaara manavaattiyaay alakaaka joliththiduthae
aamen allaelooyaa – (4)

1. erusalaemae koli than kunjukalai
aettannaikkum aekkaththin kural kaettaen
thaaypparavai thutiththidum paasam kanntaen
thaaparamaay sirakinil thanjamaanaen – kanivaana erusalaemae

2. jeeva thaevan nakarinil kutipukunthaen
seeyon malaich seerukkuch sonthamaanaen
neethi thaevan neelati siram puthaiththaen
neethimaankal aaviyil maruvi ninten – maelaana erusalaemae

3. sarva sanga sapaiyin angamaanaen
sarvaloka naduvarin arukil vanthaen
parinthuraikkum iraththaththil moolki ninten
parivaaramaay thootharkal aati nintar – aahaa en erusalaemae

4. viduthalaiyae viduthalai viduthalaiyae
lokamathin mokaththil viduthalaiyae
naanaeyenum suya vaalvil viduthalaiyae
naathar thanil vaalvathaal viduthalaiyae – suyaatheena erusalaemae

5. kannnneer yaavum kanivodu thutaiththiduvaar
ennnamathin aekkangal theerththiduvaar
maranamillai manaNnoyin thuyaramillai
alaralillai alukaiyin sokamillai – thalainakaraam erusalaemae

PowerPoint Presentation Slides for the song Parama Erusalaemae

by clicking the fullscreen button in the Top left