தமிழ்

Parishudhan Mahonnatha Devan

Ha ha ha ha….le…luyyah….[8]

Parishudhan Mahonnatha Devan..
Paramengum vilangum mahesan..
Swargeeya sainyangal vazhthi sthuthikkunna…
Swarloka nadhanam masiha..[2]
[Ha ha ha]

Avan albhutha mantriyam daivam..
Nithya thathanam veeranam daivam..
Unnatha devan neethiyin suryan…
Rajadhi rajanam masiha…[2]
[Ha ha ha]

Koda kodi than dhoodha sainyavumai.
Megharoodanay varunnitha viravil..
Than priya suthare thannodu cherpan…
Vegam varunnesu masiha…[2]
[Ha ha ha]

Avan aarkum kadakkaran alla..
Avan aarkum badhyatha alla..
Avanopam parayaan aarume illa..
Avanepol aaradhyan illa..[2]
[Ha ha ha]

Parishudhan Mahonnatha Devan Lyrics in English

Ha ha ha ha….le…luyyah….[8]

Parishudhan Mahonnatha Devan..
Paramengum vilangum mahesan..
Swargeeya sainyangal vazhthi sthuthikkunna…
Swarloka nadhanam masiha..[2]
[Ha ha ha]

Avan albhutha mantriyam daivam..
Nithya thathanam veeranam daivam..
Unnatha devan neethiyin suryan…
Rajadhi rajanam masiha…[2]
[Ha ha ha]

Koda kodi than dhoodha sainyavumai.
Megharoodanay varunnitha viravil..
Than priya suthare thannodu cherpan…
Vegam varunnesu masiha…[2]
[Ha ha ha]

Avan aarkum kadakkaran alla..
Avan aarkum badhyatha alla..
Avanopam parayaan aarume illa..
Avanepol aaradhyan illa..[2]
[Ha ha ha]

PowerPoint Presentation Slides for the song Parishudhan Mahonnatha Devan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites