தமிழ்

Parisutha Aaviyae - பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே

Parisutha Aaviyae
பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே
கூட இருப்பவரே கறைகள் தீர்ப்பவரே

1. தேற்றிடும் தெய்வமே
திடம் தருபவரே
ஊற்றுத் தண்ணீரே
உள்ளத்தின் ஆறுதலே – எங்கள்
2. பயங்கள் நீக்கிவிட்டீர்
பாவங்கள் போக்கிவிட்டீர்
ஜெயமே உம் வரவால்
ஜெபமே உம் தயவால் – தினம்
3. அபிஷேக நாதரே
அச்சாரமானவரே
மீட்பின் நாளுக்கென்று
முத்திரையானவரே – எங்கள்
4. விடுதலை தருபவரே
விண்ணப்பம் செய்பவரே
சாட்சியாய் நிறுத்துகிறீர்
சத்தியம் போதிக்கிறீர் – தினம்
5. அயல் மொழி பேசுகிறோம்
அதிசயம் காண்கிறோம்
வரங்கள் பெறுகிறோம்
வளமாய் வாழ்கிறோம்
6. சத்துரு வரும் போது
எதிராய் கொடி பிடிப்பீர்
எக்காளம் ஊதுகிறோம்
எதிரியை வென்று விட்டோம்

Parisutha Aaviyae – பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் Lyrics in English

Parisutha Aaviyae
parisuththa aaviyae paktharkal thunnaiyaalarae
kooda iruppavarae karaikal theerppavarae

1. thaettidum theyvamae
thidam tharupavarae
oottuth thannnneerae
ullaththin aaruthalae - engal
2. payangal neekkivittir
paavangal pokkivittir
jeyamae um varavaal
jepamae um thayavaal - thinam
3. apishaeka naatharae
achchaாramaanavarae
meetpin naalukkentu
muththiraiyaanavarae - engal
4. viduthalai tharupavarae
vinnnappam seypavarae
saatchiyaay niruththukireer
saththiyam pothikkireer - thinam
5. ayal moli paesukirom
athisayam kaannkirom
varangal perukirom
valamaay vaalkirom
6. saththuru varum pothu
ethiraay koti pitippeer
ekkaalam oothukirom
ethiriyai ventu vittaோm

PowerPoint Presentation Slides for the song Parisutha Aaviyae – பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள்

by clicking the fullscreen button in the Top left