தமிழ்

Parisuththa Aaviyae Paktharkal - பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே

பரிசுத்த ஆவியே பக்தர்கள் துணையாளரே
கூட இருப்பவரே குறைகள் தீர்ப்பவரே
 
1.   தேற்றிடும் தெய்வமே
      திடம் தருபவரே
     ஊற்றுத் தண்ணீரே
     உள்ளத்தின் ஆறதலே – எங்கள்
 
2.   பயங்கள் நீக்கிவிட்டீர்
      பாவங்கள் போக்கிவிட்டீர்
      ஜெயமே உம் வரவால்
      ஜெபமே உம் தயவால் – தினம்
 
3.   அபிஷேக நாதரே
      அச்சாரமானவரே
      மீட்பின் நாளுக்கென்று
      முத்திரையானவரே – எங்கள்
 
4.   விடுதலை தருபவரே
      விண்ணப்பம் செய்பவரே
      சாட்சியாய் நிறுத்துகிறீர்
      சத்தியம் போதிக்கிறீர் – தினம்
 
5.   அயல்மொழி பேசுகிறோம்
      அதிசயம் காண்கிறோம்
      வரங்கள் பெறுகிறோம்
      வளமாய் வாழ்கிறோம்
 
6.   சத்துரு வரும் போது
     எதிராய் கொடி பிடிப்பீh
     எக்காளம் ஊதுகிறோம்
     எதிரியை வென்று விட்டோம்

Parisuththa Aaviyae Paktharkal Lyrics in English

parisuththa aaviyae paktharkal thunnaiyaalarae
kooda iruppavarae kuraikal theerppavarae
 
1.   thaettidum theyvamae
      thidam tharupavarae
     oottuth thannnneerae
     ullaththin aarathalae – engal
 
2.   payangal neekkivittir
      paavangal pokkivittir
      jeyamae um varavaal
      jepamae um thayavaal – thinam
 
3.   apishaeka naatharae
      achchaாramaanavarae
      meetpin naalukkentu
      muththiraiyaanavarae – engal
 
4.   viduthalai tharupavarae
      vinnnappam seypavarae
      saatchiyaay niruththukireer
      saththiyam pothikkireer – thinam
 
5.   ayalmoli paesukirom
      athisayam kaannkirom
      varangal perukirom
      valamaay vaalkirom
 
6.   saththuru varum pothu
     ethiraay koti pitippeeh
     ekkaalam oothukirom
     ethiriyai ventu vittaோm

PowerPoint Presentation Slides for the song Parisuththa Aaviyae Paktharkal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites