தமிழ்

Parisuththamaana Paramanae Ennai - கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்

கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்

1. பரிசுத்தமான பரமனே என்னை
பாத்திரம் ஆக்கிடுமே
பரம தரிசனம் தாருமே தேவா
பரிசுத்தமாக்கிடுமே
 
கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் கருத்துடன் நெற்றியிலே
பதித்திட உதவி செய்யும் பரமனே சுத்தமாக்கும்

2. அந்தரங்க வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் காண
அடிமைக்கு உதவி செய்யும்
இரகசியப் பாவங்கள் வெறுத்திட எனக்கு
இரங்கிடும் இந்நேரமே

3. பொது வாழ்வில் என்னைப் பரிசுத்தமாக
காத்திட உதவி செய்யும்
நாள்தோறும் என் வாழ்வில் உம்மையே உயர்த்த
பரிசுத்தம் தந்திடுமே

4. தூசியை உதறிவிட்டெழுந்திட எனக்கு
தூயனே துணை செய்குவீர்
வல்லமை தரித்து வாழ்ந்திட இன்று
உம் ஆவி தந்திடுமே

Parisuththamaana Paramanae Ennai Lyrics in English

karththarukku parisuththam

1. parisuththamaana paramanae ennai
paaththiram aakkidumae
parama tharisanam thaarumae thaevaa
parisuththamaakkidumae
 
karththarukkup parisuththam karuththudan nettiyilae
pathiththida uthavi seyyum paramanae suththamaakkum

2. antharanga vaalkkaiyil parisuththam kaana
atimaikku uthavi seyyum
irakasiyap paavangal veruththida enakku
irangidum innaeramae

3. pothu vaalvil ennaip parisuththamaaka
kaaththida uthavi seyyum
naalthorum en vaalvil ummaiyae uyarththa
parisuththam thanthidumae

4. thoosiyai utharivittelunthida enakku
thooyanae thunnai seykuveer
vallamai thariththu vaalnthida intu
um aavi thanthidumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Parisuththamaana Paramanae Ennai

by clicking the fullscreen button in the Top left