தமிழ்

Pavangal Pokave Sabangal Neekave - பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

Pavangal Pokave Sabangal Neekave
பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே
பூலோகம் வந்தாரைய்யா மனிதனை மீட்கவே
பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரைய்யா – 2
கண்ணீரை துடைத்தாரைய்யா சந்தோஷம் தந்தாரைய்யா
கண்ணீரை துடைத்தாரைய்யா சந்தோஷம் தந்தாரைய்யா

எந்தன் இயேசுவே
எந்தன் இயேசுவே
எந்தன் இயேசுவே
எந்தன் இயேசுவே

1. தங்கத்தை கேட்கவில்லை வைரத்தை கேட்கவில்லை
உள்ளத்தை கேட்டாரைய்யா ஆஸ்தியை கேட்கவில்லை
அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை உள்ளத்தை கேட்டாரைய்யா
நான் தேடி போகவில்லை என்னைத் தேடி வந்தாரைய்யா -2
எந்தன் இயேசுவே – 4

2. தாய் உன்னை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும்
அவர் உன்னை மறக்கமாட்டார் நண்பர் உன்னை மறந்தாலும்
உற்றார் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்கமாட்டார்
கரம் பிடித்து நடத்திடுவார் கன்மலை மேல் நிறுத்திடுவார் – 2
எந்தன் இயேசுவே – 4

Pavangal Pokave Sabangal Neekave
Boologam Vandhaaraiyaa Manidharai meetkavae
Paralogam thirakavae Siluvaiyai sumandaaraiyaa
Kanneerai thudaithaaraiyaa Sandhosham thandhaaraiyaa-2

Endhan Yesuvae…. (4)

1. Thangathai kaetkavillai Vairathai kaetkavillai
Ullathai kaetaaraiyaa Aasthiyai kaetkavillai
Andhasthai kaetkavillai Ullathai kaetaaraiyaa
Naan thaedi pogavilla Ennai thaedi vandaaraiyaa -2

Endhan Yesuvae…. (4)

2. Thaai unnai marandaalum Thandhai unnai marandaalum
Avar unnai marakkamattaar Nanbar unnai marandaalum
Uttraar unnai marandaalum Avar unnai marakkamattaar
Karam pidithu nadathiduvaar Kan malai mael niruthiduvaar-2

Endhan Yesuvae…. (4)

Pavangal Pokave Sabangal Neekave – பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே Lyrics in English

Pavangal Pokave Sabangal Neekave
paavangal paeாkkavae saapangal neekkavae
poolaeாkam vanthaaraiyyaa manithanai meetkavae
paralaeாkam thirakkavae siluvaiyai sumanthaaraiyyaa - 2
kannnneerai thutaiththaaraiyyaa santhaeாsham thanthaaraiyyaa
kannnneerai thutaiththaaraiyyaa santhaeாsham thanthaaraiyyaa

enthan Yesuvae
enthan Yesuvae
enthan Yesuvae
enthan Yesuvae

1. thangaththai kaetkavillai vairaththai kaetkavillai
ullaththai kaettaraiyyaa aasthiyai kaetkavillai
anthasthai kaetkavillai ullaththai kaettaraiyyaa
naan thaeti paeாkavillai ennaith thaeti vanthaaraiyyaa -2
enthan Yesuvae - 4

2. thaay unnai maranthaalum thanthai unnai maranthaalum
avar unnai marakkamaattar nannpar unnai maranthaalum
uttaாr unnai maranthaalum avar unnai marakkamaattar
karam pitiththu nadaththiduvaar kanmalai mael niruththiduvaar - 2
enthan Yesuvae - 4

Pavangal Pokave Sabangal Neekave
Boologam Vandhaaraiyaa Manidharai meetkavae
Paralogam thirakavae Siluvaiyai sumandaaraiyaa
Kanneerai thudaithaaraiyaa Sandhosham thandhaaraiyaa-2

Endhan Yesuvae…. (4)

1. Thangathai kaetkavillai Vairathai kaetkavillai
Ullathai kaetaaraiyaa Aasthiyai kaetkavillai
Andhasthai kaetkavillai Ullathai kaetaaraiyaa
Naan thaedi pogavilla Ennai thaedi vandaaraiyaa -2

Endhan Yesuvae…. (4)

2. Thaai unnai marandaalum Thandhai unnai marandaalum
Avar unnai marakkamattaar Nanbar unnai marandaalum
Uttraar unnai marandaalum Avar unnai marakkamattaar
Karam pidithu nadathiduvaar Kan malai mael niruthiduvaar-2

Endhan Yesuvae…. (4)

PowerPoint Presentation Slides for the song Pavangal Pokave Sabangal Neekave – பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே

by clicking the fullscreen button in the Top left