தமிழ்

Pavani Selkintar Raasaa - பவனி செல்கின்றார் ராசா நாம்

பவனி செல்கின்றார் ராசா – நாம்
பாடிப் புகழ்வோம் நேசா!

அவனிதனிலே மறிமேல் ஏறி
ஆனந்தம் பரமானந்தம். — பவனி

1. எருசலேமின் பதியே! – சுரர்
கரிசனையுள்ள நிதியே!
அருகில் நின்ற அனைவர் போற்றும்
அரசே, எங்கள் சிரசே! — பவனி

2. பன்னிரண்டு சீடர் சென்று – நின்று
பாங்காய் வஸ்திரம் விரிக்க
நன்னயம் சேர் மனுவின் சேனை
நாதம் கீதம் ஓத. — பவனி

3. குருத்தோலைகள் பிடிக்க, – பாலர்
கும்புகும்பாகவே நடிக்க
பெருத்த தொனியாய் ஓசன்னாவென்று
போற்ற மனம் தேற்ற.

Pavani Selkintar Raasaa Lyrics in English

pavani selkintar raasaa – naam
paatip pukalvom naesaa!

avanithanilae marimael aeri
aanantham paramaanantham. — pavani

1. erusalaemin pathiyae! – surar
karisanaiyulla nithiyae!
arukil ninta anaivar pottum
arase, engal sirase! — pavani

2. panniranndu seedar sentu – nintu
paangaay vasthiram virikka
nannayam ser manuvin senai
naatham geetham otha. — pavani

3. kuruththolaikal pitikka, – paalar
kumpukumpaakavae natikka
peruththa thoniyaay osannaaventu
potta manam thaetta.

PowerPoint Presentation Slides for the song Pavani Selkintar Raasaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites