தமிழ்

Payamillaiye Payamillaiye - பயமில்லையே பயமில்லையே

பயமில்லையே… பயமில்லையே…
பயமே எனக்கு இல்ல – இனி

1.அநாதி தேவன் அடைக்கலமானாரே
அவரது புயங்கள் ஆதாரமாயிற்றே

2.இரட்சிக்கப்பட்ட பாக்கியவான் நானே
எனக்கு ஒப்பான மனிதன் யாருண்டு

3.சகாயம் செய்யும் கேடகமானாரே

வெற்றி தருகின்ற பட்டயம் ஆனாரே

Payamillaiye payamillaiye Lyrics in English

payamillaiyae… payamillaiyae…
payamae enakku illa – ini

1.anaathi thaevan ataikkalamaanaarae
avarathu puyangal aathaaramaayitte

2.iratchikkappatta paakkiyavaan naanae
enakku oppaana manithan yaarunndu

3.sakaayam seyyum kaedakamaanaarae
vetti tharukinta pattayam aanaarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Payamillaiye payamillaiye

by clicking the fullscreen button in the Top left