தமிழ்

Peththalaiyil Piranthavarai - பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்
போற்றித் துதி மனமே – இன்னும்

1. சருவத்தையும் படைத்தாண்ட சருவவல்லவர் – இங்கு
தாழ்மையுள்ள தாய்மடியில் தலைசாய்க்கலானார்

2. சிங்காசனம் வீற்றிருக்கும் தேவமைந்தனார் – இங்கு
பங்கமுற்ற பசுத்தொட்டிலில் படுத்திருக்கிறார்

3. முன்பு அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக – இங்கு
மோட்சம் விட்டுத் தாழ்ச்சியுள்ள முன்னணையிலே

4. ஆவிகளின் போற்றுதலால் ஆனந்தங்கொண்டோர் – இங்கு
ஆக்களட சத்தத்துக்குள் அழுது பிறந்தார்

5. இந்தடைவாய் அன்பு வைத்த எம்பெருமானை – நாம்
எண்ணமுடன் போய்த்துதிக்க ஏகிடுவோமே

Peththalaiyil Piranthavarai Lyrics in English

peththalaiyil piranthavaraip
pottith thuthi manamae – innum

1. saruvaththaiyum pataiththaannda saruvavallavar – ingu
thaalmaiyulla thaaymatiyil thalaisaaykkalaanaar

2. singaasanam veettirukkum thaevamainthanaar – ingu
pangamutta pasuththottilil paduththirukkiraar

3. munpu avar sonnapati mutippatharkaaka – ingu
motcham vittuth thaalchchiyulla munnannaiyilae

4. aavikalin pottuthalaal aananthangaொnntoor – ingu
aakkalada saththaththukkul aluthu piranthaar

5. inthataivaay anpu vaiththa emperumaanai – naam
ennnamudan poyththuthikka aekiduvomae

PowerPoint Presentation Slides for the song Peththalaiyil Piranthavarai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites