தமிழ்

Piranthaar, Piranthaar

பிறந்தார், பிறந்தார்
வானவர் புவி மானிடர் புகழ்
பாடிட பிறந்தார்

1. மாட்டுத் தொழுவம் தெரிந்தெடுத்தார்
மா தேவ தேவனே
மேன்மை வெறுத்தார் தாழ்மை தரித்தார்
மா தியாகியாய் வளர்ந்தார்

2. பாவ உலக மானிடர் மேல்
பாசம் அடைந்தவரே
மனக்காரிருளை எம்மில் நீக்கிடும் மெய்
மா ஜோதியாய்த் திகழ்ந்தார்

3. பொறுமை, தாழ்மை, அன்புருக்கம்
பெருந்தன்மை உள்ளவரே
மரணம் வரையும் தன்னைத் தாழ்த்தினதால்
மேலான நாமம் பெற்றோர்

4. கந்தைத் துணியோ கர்த்தருக்கு
கடும் ஏழ்மைக் கோலமதோ
விலையேறப்பெற்ற உடை அலங்கரிப்பும்
வீண் ஆசையும் நமக்கேன்

5. குருவைத் தொடரும் சீஷர்களும்
குருபோல மாறிடுவார்
அவர் நாமம் தரித்தவர் யாவருமே
அவர் பாதையில் நடப்போம்

6. இயேசு பிறந்தார் உள்ளமதில்
இதை எங்கும் சாற்றிடுவோம்
புசிப்பும் குடிப்பும் தேவ ராஜ்யமல்ல
பரன் ஆவியில் மகிழ்வோம்

Piranthaar, Piranthaar Lyrics in English

piranthaar, piranthaar
vaanavar puvi maanidar pukal
paatida piranthaar

1. maattuth tholuvam therintheduththaar
maa thaeva thaevanae
maenmai veruththaar thaalmai thariththaar
maa thiyaakiyaay valarnthaar

2. paava ulaka maanidar mael
paasam atainthavarae
manakkaarirulai emmil neekkidum mey
maa jothiyaayth thikalnthaar

3. porumai, thaalmai, anpurukkam
perunthanmai ullavarae
maranam varaiyum thannaith thaalththinathaal
maelaana naamam pettaோr

4. kanthaith thunniyo karththarukku
kadum aelmaik kolamatho
vilaiyaerappetta utai alangarippum
veenn aasaiyum namakkaen

5. kuruvaith thodarum seesharkalum
kurupola maariduvaar
avar naamam thariththavar yaavarumae
avar paathaiyil nadappom

6. Yesu piranthaar ullamathil
ithai engum saattiduvom
pusippum kutippum thaeva raajyamalla
paran aaviyil makilvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Piranthaar, Piranthaar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites