தமிழ்

Puthu Vaazhvu Thandhavare - புதுவாழ்வு தந்தவரே

புதுவாழ்வு தந்தவரே
துவக்கம் தந்தவரே (2)
நன்றி உமக்கு நன்றி
முழு மனதுடன் சொல்கின்றோம்

நன்றி உமக்கு நன்றி
மனநிறைவுடன் சொல்கின்றோம் (2)

பிள்ளைகளை மறவாமல்
ஆண்டு முழுவதும் போஷித்தீரே – உம் (2)
குறைவுகளை கிறிஸ்துவுக்குள்
மகிமையில் நிறைவாக்கி நடத்தினீரே – என் (2)
அதற்கு – நன்றி…

முந்தினதை யோசிக்காமல்
பூர்வமானதை சிந்திக்காமல் (2)
புதியவைகள் தோன்ற செய்தீர்
சாம்பலை சிங்காரமாக்கிவிட்டீர் (2)
அதற்கு – நன்றி…

கண்ணீருடன் விதைத்தெல்லாம்
கெம்பீரத்தோடு அறுக்கச் செய்தீர் (2)
ஏந்தி நின்ற கரங்கள் எல்லாம்
கொடுக்கும் கரங்களாய் மாற்றிவிட்டீர் (2)
அதற்கு – நன்றி…

Puthu Vaazhvu Thandhavare Lyrics in English

puthuvaalvu thanthavarae
thuvakkam thanthavarae (2)
nanti umakku nanti
mulu manathudan solkintom

nanti umakku nanti
mananiraivudan solkintom (2)

pillaikalai maravaamal
aanndu muluvathum poshiththeerae - um (2)
kuraivukalai kiristhuvukkul
makimaiyil niraivaakki nadaththineerae - en (2)
atharku - nanti…

munthinathai yosikkaamal
poorvamaanathai sinthikkaamal (2)
puthiyavaikal thonta seytheer
saampalai singaaramaakkivittir (2)
atharku - nanti…

kannnneerudan vithaiththellaam
kempeeraththodu arukkach seytheer (2)
aenthi ninta karangal ellaam
kodukkum karangalaay maattivittir (2)
atharku - nanti…

PowerPoint Presentation Slides for the song Puthu Vaazhvu Thandhavare

by clicking the fullscreen button in the Top left