தமிழ்

Puviel Puthumai Puribavare - புவியில் புதுமை புரிபவரே

புவியில் புதுமை புரிபவரே
புனித யூதா ததேயுசே
புவியோர் எம்மைப் புரந்திடுவோர்
புதிய வாழ்வும் தந்திடுவீர்.

திருமறை போற்றும் போதகரே
திக்கற்றோரின் காவலரே
இறைவன் இயேசுவின் சாயலையே
நெஞ்சில் தரித்துக் கொண்டவரே.

இயேசுவின் அரசை வளர்த்திடவே
எழுந்த பெரும் அப்போஸ்தலரே
யேசுவின் நெருங்கிய உறவினரே
எம்குறை தீர்த்தருள் புரிவீரே.

Puviel Puthumai Puribavare Lyrics in English

puviyil puthumai puripavarae

punitha yoothaa thathaeyuse

puviyor emmaip puranthiduvor

puthiya vaalvum thanthiduveer.

thirumarai pottum pothakarae

thikkattaோrin kaavalarae

iraivan Yesuvin saayalaiyae

nenjil thariththuk konndavarae.

Yesuvin arasai valarththidavae

eluntha perum apposthalarae

yaesuvin nerungiya uravinarae

emkurai theerththarul puriveerae.

PowerPoint Presentation Slides for the song Puviel Puthumai Puribavare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites