தமிழ்

Saaronin Rojaavae - சாரோனின் ரோஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே
பள்ளத்தாக்கின் லீலியே
உள்ளத்தின் நேசமே
இயேசு என் பிரியமே

1. ஆத்தும நேசரே
உம் நேசம் இன்பமே
பூரண ரூபமே
பழுதொன்றும் இல்லையே — சாரோனின்

2. வருவேன் என்றுரைத்தவர்
சீக்கிரம் வருகிறார்
வாக்கு மாறாதவர்
தாமதம் செய்யாரே — சாரோனின்

3. அன்பரை சந்திக்க
ஆயத்தமாகுவோம்
கர்த்தரின் கரமதில்
நம்மை தந்திடுவோம் — சாரோனின்

Saaronin Rojaavae Lyrics in English

saaronin rojaavae
pallaththaakkin leeliyae
ullaththin naesamae
Yesu en piriyamae

1. aaththuma naesarae
um naesam inpamae
poorana roopamae
paluthontum illaiyae — saaronin

2. varuvaen enturaiththavar
seekkiram varukiraar
vaakku maaraathavar
thaamatham seyyaarae — saaronin

3. anparai santhikka
aayaththamaakuvom
karththarin karamathil
nammai thanthiduvom — saaronin

PowerPoint Presentation Slides for the song Saaronin Rojaavae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites