தமிழ்

Santhosama Irunga Eppothum - எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க

சந்தோஷமாயிருங்க
எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க
உயர்வானாலும், தாழ்வானாலும்
சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடிருக்கிறார்

சரணங்கள்

1. நெருக்கத்தின் நேரத்திலும்
தண்ணீரின் பாதையிலும்
நம்மை காண்கின்ற தேவன்
நம்மோடிருப்பதால், சந்தோஷமாயிருங்க — சந்தோஷமா

2. விசுவாச ஓட்டத்திலும்
ஊழிய பாதையிலும்
நம்மை வழிநடத்தும் தேவன்
நம்மோடிருப்பதால், சந்தோஷமாயிருங்க — சந்தோஷமா

3. தோல்விகள் வந்தாலும்
நஷ்டங்கள் வந்தாலும்
நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கும் தேவன்
நம்மோடிருப்பதால், சந்தோஷமாயிருங்க — சந்தோஷமா

4. என்ன தான் நேர்ந்தாலும்
சோர்ந்து போகாதீங்க
நம்மை அழைத்த தேவன்
கைவிட மாட்டார், சந்தோஷமாயிருங்க — சந்தோஷமா

Santhosama Irunga Eppothum Lyrics in English

santhoshamaayirunga

eppoluthum santhoshamaayirunga

uyarvaanaalum, thaalvaanaalum

sarva valla thaevan nammotirukkiraar

saranangal

1. nerukkaththin naeraththilum

thannnneerin paathaiyilum

nammai kaannkinta thaevan

nammotiruppathaal, santhoshamaayirunga — santhoshamaa

2. visuvaasa ottaththilum

ooliya paathaiyilum

nammai valinadaththum thaevan

nammotiruppathaal, santhoshamaayirunga — santhoshamaa

3. tholvikal vanthaalum

nashdangal vanthaalum

namakku jeyam kodukkum thaevan

nammotiruppathaal, santhoshamaayirunga — santhoshamaa

4. enna thaan naernthaalum

sornthu pokaatheenga

nammai alaiththa thaevan

kaivida maattar, santhoshamaayirunga — santhoshamaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Santhosama Irunga Eppothum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites