தமிழ்

Senaikalin Karththar Parisuththar - உயரமும் உன்னதமுமான

உயரமும் உன்னதமுமான
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் (2)
சேனைகளின் கர்த்தராகிய
ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும் (2)

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் (3)
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே (2)

1. ஒருவராய் சாவாமையுள்ளவர் அவர்
சேரக்கூடா ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர் (2)
அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர்
இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன் (2)

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் (3)
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே (2)

2. ஆதியும் அந்தமுமானவர் அவர்
அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர் அவர் (2)
இருந்தவரும் இருப்பவரும்
சீக்கிரம் வரப்போகும் ராஜா இவர் (2)

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் (3)
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே (2)

3. எல்லா நாமத்திலும் மேலானவர்
முழங்கால்கள் முடங்கிடும் இவருக்கு முன் (2)
துதிகனம் மகிமைக்கு பாத்திரரே
தூயவர் இயேசுவை உயர்ந்திடுவேன் (2)

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் (3)
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே (2)

Senaikalin Karththar Parisuththar Lyrics in English

uyaramum unnathamumaana
singaasanaththil veettirukkum (2)
senaikalin karththaraakiya
raajaavai en kannkal kaanattum (2)

senaikalin karththar parisuththar (3)
parisuththar parisuththarae (2)

1. oruvaraay saavaamaiyullavar avar
serakkoodaa olithanil vaasam seypavar (2)
akilaththai vaarththaiyaal sirushtiththavar
Yesuvae ummaiyae aaraathippaen (2)

senaikalin karththar parisuththar (3)
parisuththar parisuththarae (2)

2. aathiyum anthamumaanavar avar
alpaavum omaekaavumaanavar avar (2)
irunthavarum iruppavarum
seekkiram varappokum raajaa ivar (2)

senaikalin karththar parisuththar (3)
parisuththar parisuththarae (2)

3. ellaa naamaththilum maelaanavar
mulangaalkal mudangidum ivarukku mun (2)
thuthikanam makimaikku paaththirarae
thooyavar Yesuvai uyarnthiduvaen (2)

senaikalin karththar parisuththar (3)
parisuththar parisuththarae (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Senaikalin Karththar Parisuththar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites