தமிழ்

Senaikalin Thaevan Nammodu Irukkintar - சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்

சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு இருக்கின்றார்
நல்லவர் அவர் வல்லவர் அடைக்கலமானவர்

எரிகோ போன்ற சோதனைகள்
எதிரிட்டு வந்தாலும்
தகர்த்திடுவார் நொறுக்கிடுவார்
ஜெயத்தை தந்திடுவார்

சேனையின் கர்த்தரை நம்பிடுவோம்
பாக்கியம் அடைந்திடுவோம்
உயர்த்திடுவார் தாங்கிடுவார்
நன்மையால் நிரப்பிடுவார்

எதிர்ப்பு ஏராளம் பெருகினாலும்
ஜெய கர்த்தர் நமக்குண்டு
ஜெயம் தருவார் ஜெயித்திடுவோம்
ஜெயம் பெற்று வாழ்ந்திடுவோம்

Senaikalin Thaevan Nammodu Irukkintar Lyrics in English

senaikalin thaevan nammodu irukkintar
nallavar avar vallavar ataikkalamaanavar

eriko ponta sothanaikal
ethirittu vanthaalum
thakarththiduvaar norukkiduvaar
jeyaththai thanthiduvaar

senaiyin karththarai nampiduvom
paakkiyam atainthiduvom
uyarththiduvaar thaangiduvaar
nanmaiyaal nirappiduvaar

ethirppu aeraalam perukinaalum
jeya karththar namakkunndu
jeyam tharuvaar jeyiththiduvom
jeyam pettu vaalnthiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Senaikalin Thaevan Nammodu Irukkintar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites