தமிழ்

Serabin Thoothergal Potridum - சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்
மகிமையை உடையாக அணிந்துள்ள மகத்துவர் (2)

பாத்திரர் நீரே பரிசுத்தர் நீரே
ஸ்தோத்திரம் பாடியே புகழ்ந்திடுவேன் – 2

Verse 1

தழும்புள்ள கரங்களினாலே
காயங்கள் ஆற்றிடுவீரே (2)
கண்ணீரை துருத்தியில் வைத்து
பதில் தரும் நல்லவரே (2)
-பாத்திரர் நீரே-2

Verse 2

சுத்தர்கள் தொழுதிடும் நாமம்
பரலோக தகப்பனின் நாமம் (2)
ராஜ்ஜியம் வல்லமை கனமும்
உமக்கே சொந்தமாகும் (2)
-பாத்திரர் நீரே-2

Verse 3

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்
மகிமையை உடையாக அணிந்துள்ள மகத்துவர் (2 )
-பாத்திரர் நீரே-2

Serabin Thoothergal Potridum Lyrics in English

seraapeen thootharkal pottidum parisuththar

makimaiyai utaiyaaka anninthulla makaththuvar (2)

paaththirar neerae parisuththar neerae

sthoththiram paatiyae pukalnthiduvaen – 2

Verse 1

thalumpulla karangalinaalae

kaayangal aattiduveerae (2)

kannnneerai thuruththiyil vaiththu

pathil tharum nallavarae (2)

-paaththirar neerae-2

Verse 2

suththarkal tholuthidum naamam

paraloka thakappanin naamam (2)

raajjiyam vallamai kanamum

umakkae sonthamaakum (2)

-paaththirar neerae-2

Verse 3

seraapeen thootharkal pottidum parisuththar

makimaiyai utaiyaaka anninthulla makaththuvar (2 )

-paaththirar neerae-2

PowerPoint Presentation Slides for the song Serabin Thoothergal Potridum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites