தமிழ்

Siluvai Nilalil Anuthinam Atiyaan - சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்

சிலுவை நிழலில் அனுதினம் அடியான்
சாய்ந்திளைப்பாறிடுவேன் – ஆ! ஆ!

சிலுவையின் அன்பின் மறைவில்
கிருபையின் இனிய நிழலில்
ஆத்தும நேசரின் அருகில்
அடைகிறேன் ஆறுதல் மனதில்

1. பாவப் பாரச் சுமையதால் சோர்ந்தே
தளர்ந்த என் ஜீவியமே – ஆ! ஆ!
சிலுவையண்டை வந்ததினால்
சிறந்த சந்தோஷங் கண்டதினால்
இளைப்படையாது மேலோகம்
ஏகுவேன் பறந்தே வேகம்

2. இன்பம் சுரந்திடும் திருமொழி கேட்டேன்
இன்னல்கள் மறந்திடுவேன் – ஆ! ஆ!
திருமறை இன்னிசை நாதம்
தேனிலு மினிய வேதம்
தருமெனக்கனந்த சந்தோஷம்
தீர்க்குமென் இதயத்தின் தோஷம்

3. எவ்வித கொடிய இடருக்கு மஞ்சேன்
இயேசுவைச் சார்ந்து நிற்பேன் – ஆ! ஆ!
அவனியில் வியாகுலம் வந்தால்
அவரையே நான் அண்டிக்கொண்டால்
அலைமிக மோதிடு மந்நாள்
ஆறுதல் அளிப்பாரே சொன்னால்

Siluvai Nilalil Anuthinam Atiyaan Lyrics in English

siluvai nilalil anuthinam atiyaan
saaynthilaippaariduvaen – aa! aa!

siluvaiyin anpin maraivil
kirupaiyin iniya nilalil
aaththuma naesarin arukil
ataikiraen aaruthal manathil

1. paavap paarach sumaiyathaal sornthae
thalarntha en jeeviyamae - aa! aa!
siluvaiyanntai vanthathinaal
sirantha santhoshang kanndathinaal
ilaippataiyaathu maelokam
aekuvaen paranthae vaekam

2. inpam suranthidum thirumoli kaettaen
innalkal maranthiduvaen – aa! aa!
thirumarai innisai naatham
thaenilu miniya vaetham
tharumenakkanantha santhosham
theerkkumen ithayaththin thosham

3. evvitha kotiya idarukku manjaen
Yesuvaich saarnthu nirpaen – aa! aa!
avaniyil viyaakulam vanthaal
avaraiyae naan anntikkonndaal
alaimika mothidu mannaal
aaruthal alippaarae sonnaal

PowerPoint Presentation Slides for the song Siluvai Nilalil Anuthinam Atiyaan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites