தமிழ்

Sinnanjitru Suthanae - சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே

சின்னஞ்சிறு சுதனே என்னரும் தவமே
மன்னர் மன்னவனே உன்னதத் திருவே

1. காடுண்டு நரிக்கு குழிகளுமுண்டு
கூடுண்டு பறவைகட்கு
பாடுண்டு உமக்கு மனிதகுமாரனே
வீடுண்டோ உந்தனுக்கு

தாரணி துயர்கள் துன்பங்கள் நீங்க
காரணம் நீரானீரோ
கோர வெம்பகைகள் பாரச்சுமைகள்
தீர மருந்தானீரோ ஆ.. ஆ.. ஆ

2. சுற்றம் தாய் தந்தை மற்றுமனைத்தும்
முற்றிலும் நீரல்லவோ
குற்றம் துடைக்க பற்றினை நீக்க
உற்றவர் நீரல்லவோ

பாசமாய் வந்து காசினை மீட்ட
நேசமுள்ள ஏசுவே
நீச சிலுவை தொங்கப் பிறந்த
தாசரின் தாபரமே ஆ.. ஆ.. ஆ

Sinnanjitru Suthanae Lyrics in English

sinnanjitru suthanae ennarum thavamae
mannar mannavanae unnathath thiruvae

1. kaadunndu narikku kulikalumunndu
koodunndu paravaikatku
paadunndu umakku manithakumaaranae
veedunntoo unthanukku

thaaranni thuyarkal thunpangal neenga
kaaranam neeraaneero
kora vempakaikal paarachchumaikal
theera marunthaaneero aa.. aa.. aa

2. suttam thaay thanthai mattumanaiththum
muttilum neerallavo
kuttam thutaikka pattinai neekka
uttavar neerallavo

paasamaay vanthu kaasinai meetta
naesamulla aesuvae
neesa siluvai thongap pirantha
thaasarin thaaparamae aa.. aa.. aa

PowerPoint Presentation Slides for the song Sinnanjitru Suthanae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites