தமிழ்

Thaaveethin Oorilae - தாவீதின் ஊரிலே

தாவீதின்  ஊரிலே
மாட்டுக்  குடிலிலே
மீட்பர்  பிறந்துள்ளார்
வாரும்  ஆராதிப்போம்

1. ஆண்டவருக்காக  புதிய  பாடல்  பாடுங்கள்
    நீங்கள்  இன்று    அவரைப்  பாடுங்கள்
    ஆண்டவரைப்   போற்றுங்கள்
    அவர் பெயரை  வாழ்த்துங்கள்
    அவர்  பெயரை  வாழ்த்துங்கள்
    வாழ்த்துங்கள்-  (2)                -தாவீதின்

2.  அவர்  கொணரும்  மீட்பையே   அறிவியுங்கள்
    நீங்கள்  அவரின்  மாட்சி  சொல்லுங்கள்
    ஆண்டவர்  தம்  செயல்களை
    அனைவருக்கும்  கூறுங்கள் –  (2)
    அனைவருக்கும்  கூறுங்கள்
    கூறுங்கள் –  (2)                   -தாவீதின்

Thaaveethin Oorilae Lyrics in English

thaaveethin  oorilae
maattuk  kutililae
meetpar  piranthullaar
vaarum  aaraathippom

1. aanndavarukkaaka  puthiya  paadal  paadungal
    neengal  intu    avaraip  paadungal
    aanndavaraip   pottungal
    avar peyarai  vaalththungal
    avar  peyarai  vaalththungal
    vaalththungal-  (2)                -thaaveethin

2.  avar  konarum  meetpaiyae   ariviyungal
    neengal  avarin  maatchi  sollungal
    aanndavar  tham  seyalkalai
    anaivarukkum  koorungal –  (2)
    anaivarukkum  koorungal
    koorungal –  (2)                   -thaaveethin

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaaveethin Oorilae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites