தமிழ்

Thaen Inimaiyilum Iyaesuvin Namam - தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்

தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம்
திவ்விய மதுரமாமே – அதைத்
தேடியே நாடி ஓடியே வருவாய், தினமும் நீ மனமே

1. காசினிதனிலே நேசமதாகக்
கஷ்டத்தை உத்தரித்தே – பாவக்
கசடதை அறுத்துச் சாபத்தைத் தொலைத்தார்

2. பாவியை மீட்கத் தாவியே உயிரைத்
தாமே ஈந்தவராம் – பின்னும்
நேமியாம் கருணை நிலைவரமுண்டு
நிதம் துதி மனமே

3. காலையில் பனிபோல் மாயமாய் உலகம்
உபாயமாய் நீங்கிவிடும் – என்றும்
கர்த்தரின் பாதம் நிச்சயம் நம்பு
கருத்தாய் நீ மனமே

4. துன்பத்தில் இன்பம் தொல்லையில் நல்ல
துணைவராம் நேசரிடம் – நீயும்
அன்பதாய்ச் சேர்த்தால் அணைத்துனைக் காப்பார்
ஆசை கொள் நீ மனமே.

5. பூலோகத்தாரும் மேலோகத்தாரும்
புகழ்ந்து போற்று நாமம் – அதைப்
பூண்டுகொண்டால்தான் பொன்னகர் வாழ்வில்
புகுவாய் நீ மனமே

Thaen Inimaiyilum Iyaesuvin Namam Lyrics in English

thaen inimaiyilum Yesuvin naamam
thivviya mathuramaamae – athaith
thaetiyae naati otiyae varuvaay, thinamum nee manamae

1. kaasinithanilae naesamathaakak
kashdaththai uththariththae – paavak
kasadathai aruththuch saapaththaith tholaiththaar

2. paaviyai meetkath thaaviyae uyiraith
thaamae eenthavaraam – pinnum
naemiyaam karunnai nilaivaramunndu
nitham thuthi manamae

3. kaalaiyil panipol maayamaay ulakam
upaayamaay neengividum – entum
karththarin paatham nichchayam nampu
karuththaay nee manamae

4. thunpaththil inpam thollaiyil nalla
thunnaivaraam naesaridam – neeyum
anpathaaych serththaal annaiththunaik kaappaar
aasai kol nee manamae.

5. poolokaththaarum maelokaththaarum
pukalnthu pottu naamam – athaip
poonndukonndaalthaan ponnakar vaalvil
pukuvaay nee manamae

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaen Inimaiyilum Iyaesuvin Namam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites