தமிழ்

Thaevan Varukinraar Vaekam Iranki - இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார்

இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார்     

1. தேவன் வருகின்றார் வேகம் இறங்கி
தேவ பர்வதம் தம் பாதம் நிறுத்தி
பூமிதனை நியாயம் தீர்த்திடுவார்
பூலோக மக்களும் கண்டிடுவார்
 
இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார்
இந்தக் கடைசி காலத்திலே
கர்த்தரைக் குத்தின கண்கள் யாவும்
கண்டு புலம்பிடுமே

   

2. ஏழாம் தலைமுறை ஏனோக்குரைத்த
எல்லாம் நிறைவேறும் காலம் நெருங்க
இயேசு கிறிஸ்துவின்சத்தியத்தை
ஏற்க மறுத்தவர் நடுங்குவார்

 

3. தம்மை விரோதித்த அவபக்தரை
செம்மை வழிகளில் செல்லாதவரை
ஆண்டவர் ஆயிரம் பக்தரோடே
அந்நாளிலே நியாயந் தீர்த்திடுவார்

  

4. எதை விதைத்தாயோ அதை அறுப்பாய்
எல்லா அநீதிக்கும் கூலிபெறுவாய்
கல்வாரி சிலுவை அண்டிடுவாய்
கர்த்தரை நம்பியே தப்பிடுவாய்

  

5. அந்திக் கிறிஸ்தன்று அழிந்து மாள
அன்பராம் இயேசுவே ஜெயம் சிறக்க
வாயில் இருபுறம் கருக்குள்ள
வாளால் நெருப்பாக யுத்தம் செய்வார்

  

6. கையால் பெயர்க்காத கல்லொன்று பாயும்
கன்மலையாகி இப்பூமி நிரப்பும்
கிரீடங்கள் பாகைகள் கவிழ்ந்திடும்
கிறிஸ்தேசு உரிமை பெற்றிடுவார்

  

7. யுத்தம் தொடங்கு முன் மத்திய வானம்
சுத்தரை அழைக்க கர்த்தரே வாரும்
ஆவி மணவாட்டி வாரும் என்றே
ஆண்டவர் இயேசுவை அழைக்கின்றோம்

Thaevan Varukinraar Vaekam Iranki Lyrics in English

Yesu kiristhu varukintar     

1. thaevan varukintar vaekam irangi
thaeva parvatham tham paatham niruththi
poomithanai niyaayam theerththiduvaar
pooloka makkalum kanndiduvaar
 
Yesu kiristhu varukintar
inthak kataisi kaalaththilae
karththaraik kuththina kannkal yaavum
kanndu pulampidumae

   

2. aelaam thalaimurai aenokkuraiththa
ellaam niraivaerum kaalam nerunga
Yesu kiristhuvinsaththiyaththai
aerka maruththavar nadunguvaar

 

3. thammai virothiththa avapaktharai
semmai valikalil sellaathavarai
aanndavar aayiram paktharotae
annaalilae niyaayan theerththiduvaar

  

4. ethai vithaiththaayo athai aruppaay
ellaa aneethikkum kooliperuvaay
kalvaari siluvai anndiduvaay
karththarai nampiyae thappiduvaay

  

5. anthik kiristhantu alinthu maala
anparaam Yesuvae jeyam sirakka
vaayil irupuram karukkulla
vaalaal neruppaaka yuththam seyvaar

  

6. kaiyaal peyarkkaatha kallontu paayum
kanmalaiyaaki ippoomi nirappum
kireedangal paakaikal kavilnthidum
kiristhaesu urimai pettiduvaar

  

7. yuththam thodangu mun maththiya vaanam
suththarai alaikka karththarae vaarum
aavi manavaatti vaarum ente
aanndavar Yesuvai alaikkintom

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaevan Varukinraar Vaekam Iranki

by clicking the fullscreen button in the Top left