தமிழ்

Thaevanaam Iyaesuvae Ummai Naan - காலமெல்லாம் துதிப்பேன்

காலமெல்லாம் துதிப்பேன்

தேவனாம் இயேசுவே உம்மை நான்
ஜீவிய நாளெல்லாம் துதித்திடுவேன்
    
இயேசுவே நீர் எந்தன் பெலனும்
இயேசுவே நீர் எந்தன் ஜீவனுமே!
இயேசுவே நீர் எந்தன் நம்பிக்கையும்ää
இயேசுவே நீர் எந்தன் வாழ்க்கையுமே!

    

1. ஆதியில் வார்த்தையாய் இருந்தவரே
அற்புதமான உம் திருவசனம்
ஆதரவாய் எங்கள் கரமதிலே – என்றும்
அழியா பொக்கிஷமாய் நிலைக்க – ஜீவ

    

2. உலகின் முடிவு பரியந்தமும்
உங்களோடிருப்பேன் என்றவரே
உந்தனின் ஊழியம் செய்திட என்னையும்
தகுதிப்படுத்தியதால் துதிப்பேன்     ஜீவ

   

3. நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடர
நாதனே நீர் என்னை நடத்திடுமே
ஜீவனுள்ளோரின் தேசத்தில் நிலைக்க
ஜீவன் தந்தென்னை மீட்டதினால்    ஜீவ

Thaevanaam Iyaesuvae Ummai Naan Lyrics in English

kaalamellaam thuthippaen

thaevanaam Yesuvae ummai naan
jeeviya naalellaam thuthiththiduvaen
    
Yesuvae neer enthan pelanum
Yesuvae neer enthan jeevanumae!
Yesuvae neer enthan nampikkaiyumää
Yesuvae neer enthan vaalkkaiyumae!

    

1. aathiyil vaarththaiyaay irunthavarae
arputhamaana um thiruvasanam
aatharavaay engal karamathilae – entum
aliyaa pokkishamaay nilaikka – jeeva

    

2. ulakin mutivu pariyanthamum
ungalotiruppaen entavarae
unthanin ooliyam seythida ennaiyum
thakuthippaduththiyathaal thuthippaen     jeeva

   

3. nanmaiyum kirupaiyum ennaith thodara
naathanae neer ennai nadaththidumae
jeevanullorin thaesaththil nilaikka
jeevan thanthennai meettathinaal    jeeva

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaevanaam Iyaesuvae Ummai Naan

by clicking the fullscreen button in the Top left