தமிழ்

Thaevanae, Nan Umathantaiyil – Innum Nerunkis

தேவனே, நான் உமதண்டையில் – இன்னும் நெருங்கிச்
சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்.

மாவலிய கோரமாக வன் சிலுவை மீதினில் நான்
கோவே, தொங்க நேரிடினும்
ஆவலாய் உம்மண்டை சேர்வேன்

1. யாக்கோபைப்போல், போகும் பாதையில் – பொழுது பட்டு
இராவில் இருள் வந்து மூடிட
தூக்கத்தால் நான் சாய்ந்து தூங்கினாலும் என் கனாவில்
நோக்கியும்மை கிட்டிச் சேர்வேன், வாக்கடங்கா நல்ல நாதா!

2. பரத்துக்கேறும் படிகள் போலவே – என் பாதை தோன்றப்
பண்ணும் ஐயா, என்றன் தேவனே,
கிருபையாக நீர் எனக்குத் தருவதெல்லாம் உமதண்டை
அருமையாய் என்னையழைத்து அன்பின் தூதனாகச் செய்யும்

3. நித்திரையினின்று விழித்துக் – காலை எழுந்து
கர்த்தாவே, நான் உம்மைப் போற்றுவேன்;
இத்தரையில் உந்தன் வீடாய் என்துயர்க் கல் நாட்டுவேனே,
என்றன் துன்பத்தின் வழியாய் இன்னும் உம்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

4. ஆனந்தமாம் செட்டை விரித்துப் – பரவசமாய்
ஆகாயத்தில் ஏறிப் போயினும்
வான மண்டலங் கடந்து பறந்து மேலே சென்றிடினும்
மகிழ்வுறு காலத்திலும் நான் மருவியும்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

Thaevanae, Nan Umathantaiyil – Innum Nerunkis Lyrics in English

thaevanae, naan umathanntaiyil – innum nerungich
servathae en aaval poomiyil.

maavaliya koramaaka van siluvai meethinil naan
kovae, thonga naeritinum
aavalaay ummanntai servaen

1. yaakkopaippol, pokum paathaiyil – poluthu pattu
iraavil irul vanthu mootida
thookkaththaal naan saaynthu thoonginaalum en kanaavil
Nnokkiyummai kittich servaen, vaakkadangaa nalla naathaa!

2. paraththukkaerum patikal polavae - en paathai thontap
pannnum aiyaa, entan thaevanae,
kirupaiyaaka neer enakkuth tharuvathellaam umathanntai
arumaiyaay ennaiyalaiththu anpin thoothanaakach seyyum

3. niththiraiyinintu viliththuk – kaalai elunthu
karththaavae, naan ummaip pottuvaen;
iththaraiyil unthan veedaay enthuyark kal naattuvaenae,
entan thunpaththin valiyaay innum ummaik kittich servaen

4. aananthamaam settaை viriththup – paravasamaay
aakaayaththil aerip poyinum
vaana manndalang kadanthu paranthu maelae sentitinum
makilvutru kaalaththilum naan maruviyummaik kittich servaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaevanae, Nan Umathantaiyil – Innum Nerunkis

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites