தமிழ்

Tham Kirupai Perithallo - இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே (2)

தம் கிருபை பெரிதல்லோ
என் ஜீவனிலும் அதே
இம்மட்டும் காத்ததுமே
இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே (2)

தாழ்மை உள்ளவரிடம்
தங்கிடுதே கிருபை
வாழ்நாளெல்லாம் அது போதுமே
சுகமுடன் தம் பெலமுடன்
சேவை செய்ய கிருபை தாருமே (2)

இன்னும் தேவை கிருபை தாருமே (2)

Tham Kirupai Perithallo Lyrics in English

innum thaevai kirupai thaarumae (2)

tham kirupai perithallo
en jeevanilum athae
immattum kaaththathumae
innum thaevai kirupai thaarumae (2)

thaalmai ullavaridam
thangiduthae kirupai
vaalnaalellaam athu pothumae
sukamudan tham pelamudan
sevai seyya kirupai thaarumae (2)

innum thaevai kirupai thaarumae (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Tham Kirupai Perithallo

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites