தமிழ்

Thavithai Pola Nadanamaadi Appavai - தாவீதைப் போல நடனமாடி

தாவீதைப் போல நடனமாடி

 
தாவீதைப் போல நடனமாடி
அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன்
இயேசப்பா ஸ்தோத்திரம்

1. என்ன வந்தாலும் எது நடந்தாலும்
அப்பாவை ஸ்தோத்திரிப்பேன் – இயேசப்பா

2. கைத்தாளத்தோடும் மத்தாளத்தோடும்
அப்பாவை ஸ்தோத்திரிப்பேன்

3. பரிசுத்த இரத்தத்தால் பாவங்கள் கழுவிய
அப்பாவை ஸ்தோத்திரிப்பேன்

4. ஆவியினாலே அபிஷேகம் செய்த
அப்பாவை ஸ்தோத்திரிப்பேன்

5. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் முன் குறித்தாரே
அப்பாவை ஸ்தோத்திரிப்பேன்

Thavithai Pola Nadanamaadi Appavai Lyrics in English

thaaveethaip pola nadanamaati

 

thaaveethaip pola nadanamaati
appaavai sthoththarippaen
iyaesappaa sthoththiram

1. enna vanthaalum ethu nadanthaalum
appaavai sthoththirippaen – iyaesappaa

2. kaiththaalaththodum maththaalaththodum
appaavai sthoththirippaen

3. parisuththa iraththaththaal paavangal kaluviya
appaavai sthoththirippaen

4. aaviyinaalae apishaekam seytha
appaavai sthoththirippaen

5. kiristhuvukkullaay mun kuriththaarae
appaavai sthoththirippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Thavithai Pola Nadanamaadi Appavai

by clicking the fullscreen button in the Top left