தமிழ்

Thettraravaalan Yesuve - தேற்றரவாளன் இயேசுவே

தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே – 2
தாயைப் போலத் தேற்றுகிறீர்
தந்தைப் போல் தோளில் சுமக்கின்றீர் – 2
தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே
1. வனாந்தரமான வாழ்க்கையிலே
வழியின்றி தவிக்கும் நேரத்திலே – 2
பகைஞர்கள் சூழ்ந்திடும் நேரத்தினில்
கடலினில் தரைவழி தந்தவர் நீர் – 2
நன்றி ஐயா உமக்கு நன்றி ஐயா – 2
தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே
2. இருண்ட வாழ்க்கை பாதையிலே  
இன்னல்கள் சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே – 2
இரவிலும் பகலிலும் நீர் எனக்கு
அக்கினி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பம் – 2
நன்றி ஐயா உமக்கு நன்றி ஐயா – 2
தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே
3. மனுஷரின் வார்த்தை மாறாகி
  மனதினில் துயரங்கள் அழுத்துகையில் -2
மாராவின் கசப்பை மதுரமாக்கி
மகிமையின் வார்த்தையால் மகிழச்செய்தீர் –2
நன்றி ஐயா உமக்கு நன்றி ஐயா – 2
தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே –2
தாயைப் போலத் தேற்றுகிறீர்
தந்தைப் போல் தோளில் சுமக்கின்றீர் – 2
தேற்றரவாளன் இயேசுவே
என்னைத் தேடி வந்த அன்பு தெய்வமே

Thettraravaalan Yesuve Lyrics in English

thaettaravaalan Yesuvae
ennaith thaeti vantha anpu theyvamae - 2

thaayaip polath thaettukireer
thanthaip pol tholil sumakkinteer - 2

thaettaravaalan Yesuvae
ennaith thaeti vantha anpu theyvamae

1. vanaantharamaana vaalkkaiyilae
valiyinti thavikkum naeraththilae - 2
pakainjarkal soolnthidum naeraththinil
kadalinil tharaivali thanthavar neer - 2

nanti aiyaa umakku nanti aiyaa - 2

thaettaravaalan Yesuvae
ennaith thaeti vantha anpu theyvamae

2. irunnda vaalkkai paathaiyilae  
innalkal soolnthitta naeraththilae - 2
iravilum pakalilum neer enakku
akkini sthampam maeka sthampam - 2

nanti aiyaa umakku nanti aiyaa - 2

thaettaravaalan Yesuvae
ennaith thaeti vantha anpu theyvamae

3. manusharin vaarththai maaraaki
  manathinil thuyarangal aluththukaiyil -2
maaraavin kasappai mathuramaakki
makimaiyin vaarththaiyaal makilachcheytheer -2

nanti aiyaa umakku nanti aiyaa - 2

thaettaravaalan Yesuvae
ennaith thaeti vantha anpu theyvamae -2

thaayaip polath thaettukireer
thanthaip pol tholil sumakkinteer - 2

thaettaravaalan Yesuvae
ennaith thaeti vantha anpu theyvamae

PowerPoint Presentation Slides for the song Thettraravaalan Yesuve

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites